Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Hikayeler 1

Bitirildi
Yazar: 
Ömer Seyfettin
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Roman
Dergah Yayınları
İstanbul
1999
356 Sayfa
ISBN: 
975-7032-51-4
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
87,10 MB
Konusu: 
Edebiyatımızın önemli bir ismi olan Ömer Seyfettin 6 Mart 1920'de vefat etmişti.2000 yılı onun ölümünün sekseninci yılıdır.Dergah yayınları bu yıldönümü vesilesiyleÖmer Seyfetten'in bütün eserlerini yayınlayarak yazarımız etrafında yeni düşünce kapılarının açılmasına ve yeni dikkatlerin yoğunlaşmasına yardımcı olmak istemektedir. Yayınevimizin hedefi, zaman içerisinde değişik okuyucu kitleleri esas alarak birçok defalar yayınlanmış hatta aslından uzaklaşmış olan Ömer Seyfettin'in bütün eserlerini ilk şekilleriyle ortaya koymaktır.Bu amaçla bütün metinlerin gazete ve dergilerdeki ilk yayın yerlerine gidilmiş ve bu metinler kendi türleri içinde krolonojik olarak sıralanmıştır.Böylece yazarımızın farklı yayınevleri tarafından özellikle ünlü hikayeleri esas alınarak yapılan baskıların dışına çıkılmış ve şiir, mensur şiir, fıkra, makale,tercüme, hatıra ve mektuplarıda okuyucuya sunulmuştur. Bu serinin özelliği, yazara ait bütün metinleri bozulmamış şekilleriyle yeniden yayınlamaktır.Fakat diğer bir özelliği değişik imzalar kullanarak yazan Ömer Seyfettin henüz ortaya çıkmamış bibliyografyasına katkılarda bulunmaktadır.Bunun dışında kütüphanelerimizin imkansızlıkları ve süreli yayın koleksiyonlarımızın dağınıklığı sebebiyle Ömer Seyfettin'e ait olduğu yeni tesbit edilmiş metinlerde bu seriye dahil edilmiştir. Ömer Seyfettin'in yeniden keşfi demek olan bu yayın Dr. Hülya Argunşah tarafından uzun bir zaman, titiz bir çalışma ve gayretin sonucunda hazırlanmıştır.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 25 Temmuz, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 25 Temmuz, 2019