Kuş Dili

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
Mantıku't-Tayr
Yazar: 
Feridüddin Attar
Çevirmeni: 
Yaşar Keçeci
insan sesi mp3
Türkçe
39 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tasavvuf
Seslendiren: 
Bahar Hanika
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
09:23:39
Kırkambar Yayınları
1. Baskı
İstanbul
Eylül 1998
384 Sayfa
ISBN: 
9758264206
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
1032,15 MB
Konusu: 
Feridüddin-i Attar Mantıku’t-Tayr eserinde çok zengin bir sembolik dil kullanmış ve Hakikat Yolunun Yolcularını kuşlarla simgelemiştir. Amaçları kendilerini yönetmek üzere bir padişah seçmektir. Ancak yol, uzun ve zahmetli, menzil uzaktır... Yolda hastalanan veya bitkin düşen kuşlar çeşitli bahaneler, mazeretler ileri sürerler. Bunların arasında, nefsani arzular, servet istekleri, ayrıldığı yeri özlemesi, geride bıraktığı sevgilisinin hasretine dayanamamak, ölüm korkusu, ümitsizlik, şeriat korkusu, pislik endişesi, himmet, vefa, küskünlük, kibir, ferahlık arzusu, kararsızlık, hediye götürmek dileği gibi hususlarla; bir kuşun sorduğu ‘daha ne kadar gidileceği’ sorusu vardır. Hüthüt hepsine bıkıp usanmadan tatminkar cevaplar verir ve daha önlerinde aşmaları gereken ‘yedi vadi’ bulunduğunu söyler. Ancak, bu ‘yedi vadi’yi aştıktan sonra Simurg’a ulaşabileceklerdir...
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 29 Temmuz, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 29 Temmuz, 2019