Mektubat-ı Rabbani 1. Cilt

Bitirildi
Yazar: 
İmam-ı Rabbani
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tasavvuf
Kitap Kalbi Yayıncılık
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
2,23 MB
Konusu: 
İncelediğiniz bu eser, daha evvel tercümesini yapmaya muvaffak olduğumuz Mektubatı Rabbani'nin kelime manalı tercümesidir. Medreselerimizde okutulmakta olan ve bir çok ihvanımız tarafından ciddi şekilde elde bulundurulan bu eserin kelime manasının daha iyi anlaşılması için yaptığımız bu çalışmanın faideli olmasını ve tamamlanmasını yüce Rabbimizden niyaz ederiz. Bu eserin konusu tasavvuf olduğundan, herkes tarafından kolay anlaşılamaz. Anlaşılmakta yardımcı olmak için bazı dip notlar ilavesi ile açıklamalar konmuştur. Bu notlar ve açıklamalar gözden geçirilirse mesele daha iyi anlaşılır. Bazı mektublardaki izahlar, diğer bazı mektuplarda da aynen geçerli olduğundan her mektuba izahatları tekrar getirmedik. Bu yüzden konuları aynı olan mektupları birbiri ardınca takip etmek daha uygundur. Kelime manası olan bölümler, soru edatlı olarak hazırlandı. Böylece ilim ehli için kolaylık hasıl olur. İlave bazı açıklamaları yazmaya çalıştık, ne kadar yazsak ta yine noksan olduğumuzun farkındayız.... Bizden kaynaklanan veya baskı ile alakalı hatalarımızı tarafımıza bildirirseniz, inşaallah düzeltilmesine yardımcı olursunuz. Allah'u Teala, sevgili Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, dostlarının duaları ve bereketiyle hepimizi, Ehli Sünnet yolunda en güzel hizmetlere muvaffak eylesin. Âmîn.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 1 Ağustos, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 1 Ağustos, 2019