Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital

Okunuyor
Yazar: 
Thomas Piketty
insan sesi mp3
Türkçe
Kitap Alt Türü: 
İktisat
Seslendiren: 
Mehmet Zafer Ulusan
Alındığı Kurum: 
GETEM
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 26 Ağustos, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 12 Eylül, 2019