Yunan Mitolojisi 1. Cilt

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Tanrılar, İnsanlar ve Kahramanlar
Yazar: 
Karl Kerenyi
Çevirmeni: 
Oğuz Özügül
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Mitoloji
Sav Yayınları
2. Baskı
İstanbul
2019
ISBN: 
978-605-02-0627-2
Eser Boyutu: 
578,46 MB
Konusu: 
Yunan Mitolojisi Tethys ile Okeanos’un birleşmesiyle başlayıp Odysseus’un Penelope’ye kavuşmasıyla sona eren bir mitler, masallar, öyküler bütününü ayrıntılarıyla aktarıyor ve inceliyor. Yazar kitabın birinci cildini tanrılara, ikinci cildini de kahramanlara ayırıyor. Konuyla ilgili tüm bilgi, belge ve bulguları okurun görüşüne sunuyor. Bir mitin tek bir anlatımı ile yetinmeyip Yunanistan’ın farklı yörelerinde rastlanmış olan farklı anlatımlarına da yer veriyor. Mitlerin anlatımını Eski Yunan vazoları üstündeki resimleri inceleyerek yaptığı yorumlarla destekliyor. Kerenyi bu eserini geleceğin ozanlarına ve C. G. Jung ile Thomas Mann’a ithaf ediyor. Almanca ilk basımları birkaç yıl arayla birer ayrı cilt halinde yapılmış bu eseri size iki cildi birleştirerek sunuyoruz.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 30 Ekim, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 30 Ekim, 2019