Alman İdeolojisi

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Eser Özgün Adı: 
Alman İdeolojisi
Yazar: 
Karl Marx, Friedrich Engels
Çevirmeni: 
insan sesi mp3
Türkçe
6 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Siyaset Felsefesi
Seslendiren: 
Narin Alemdar
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
3:22:30
Sol Yayınları
4. Baskı
Ankara
1999
0 Sayfa
ISBN: 
Alındığı Kurum: 
Patates Baskı
Eser Boyutu: 
185 MB
Konusu: 
ALMAN İdeolojisi'nin, Feuerbach Üzerine Tezler ile hazırlanmış olan Birinci Kısmı, gerçekten de, o zamana kadar toplumsal oluşun açıklanmasının ilkesi olarak yararlanılan felsefi hümanizmin soyut insanı yerine, toplumsal ilişkileri ve onların maddi temelini koyar. Bu durum, Alman İdeolojisi'nin birinci kısmını, esas olarak polemik niteliğinde olan ve Alman ideologlarının eleştirisini sürdüren ve Bruno Bauer, Max Stirner ve gerçek sosyalistleri ilkin yeni zuhur edenler diye damgalayan öteki kısımlarından ayrı olarak yayınlamayı haklı kılmaya yeter. Kuşkusuz İngiliz iktisat çılarının ve Fransız sosyalistlerinin incelenmesinden, ama aynı zamanda Marx ve Engels'in, Paris, Manchester, Londra devrimcileriyle kurdukları temaslardan esinlenen Tezler, sezgisel materyalizmi, doğal insanbilimi ve foyerbahçı hümanizmin pedagojik yanılsamalarını reddeder. Onun din eleştirisinin dargörüşlülüğünü ortaya koyarak, özellikle pratiği toplumsal yaşamın ve bilginin kaynağına oturtur ve komünizmin törel ülküsünü, koşulların devrimci dönüşümünün gerçek hareketine çevirir.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Çarşamba, 19 Nisan, 2006