Aile Terapisi: Tarihi ve Kuramlar

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
Family Therapy: History, Theory and Practice
Yazar: 
Samuel T. Gladding
Çevirmeni: 
İbrahim Keklik
metin
Türkçe
2 Ayrım
Kitap Alt Türü: 
Psikoloji
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
2. Baskı
Ankara
2012
510 Sayfa
ISBN: 
978-0-13-700219-1
Eser Boyutu: 
4,63 MB
Konusu: 
ÇEVİRENLERİN ÖNSÖZÜ Türkiye’de Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı, yaklaşık altmış yıllık bir geçmişe sahiptir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı, bu altmış yıllık süreç içerisinde oldukça önemli gelişme göstermiştir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı, bugün geldiği noktada, bir yandan elde etmiş olduğu kazanımları korumaya, öte yandan da Türkiye’de ve dünyadaki gelişmelere göre kendini yenileyip geliştirmeye çalışmıştır. Bu gelişme çabalarının yakın zamanlardaki en önemli göstergelerinden birisi, ülkemizde Evlilik ve Aile Psikolojik Danışması’nın temellerini atma düşüncesidir. Bu düşünceden yola çıkarak, Prof. Dr. Samuel Gladding, 2010 baharında, hazırlanmış olan bazı etkinlikIere katılmak üzere, Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı tarafından Üniversitemize davet edilmiştir. Gladding hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de uluslararası düzeyde Evlilik ve Aile Terapisi alanındaki çalışmaları ile saygı uyandıran bir kişidir. Davetimizi kabul eden Gladding ile dostane ilişkilerimiz olmuştur ve bu ilişkilerimiz sürmektedir. Bu dostane ilişkilerimiz içerisinde, Dr. Gladding’in Aile Terapisi ders kitabını çevirme kararı verilmiştir. Çeviri sürecindeki birinci önceliğimiz, mümkün olduğunca, kitabın “çeviri kokmaması”, her okuyucu için anlaşılır ve akıcı olması olmuştur. Ancak, Aile Terapisi alanının ve bu alanın kuramlarının birçok özgün kavram ve teknikleri vardır. Bu kavram ve tekniklerin Türkçe karşılıkları konusunda henüz ortak bir dil oluşmamıştır. Bu nedenle, kimi okuyucular bazı kavramların karşılıklarını yadırgayabilirler, eleştirebilirler, önerilerde bulunabilirler. Belki de gelecekte bu kavramların Türkçe daha doğru karşılıkları bulunabilecektir. Bu nedenle kitap, öğrencilerimizin, alan çalışanlarının ve akademisyenlerin değerlendirme, eleştiri ve önerilerine açıktır. Kitabın sonraki baskılarında bu değerlendirme, eleştiri ve öneriler, kesinlikle, çeviri ekibimiz tarafından değerlendirilecektir. plumumuzun yaşamakta olduğu sosyal değişim sürecinin bazı doğurguları karşısında aile terapisi alanı, acilen ihtiyaç duyulur hale gelmiştir. Türkiye’de boşanma istatistiklerinden internet aracılığıyla başlayan romantik ilişkilere dek çok geniş bir yelpazede oldukça dinamik bir süreç yaşanmaktadır. Kitap, bu süreçte, aile terapisi ve sistemik bakış açılarının birey, çift ve ailelerin iyi oluşlarına katkı sağlayabilmek amacıyla Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yayını olarak meslektaşlarımızın ve bu alanda çalışan profesyonellerin hizmetine sunulmuştur.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 6 Kasım, 2019
Tarayan: 
Ziya Yalvaç
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 7 Kasım, 2019