İdeoloji Olarak Biyoloji

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
DNA Doktrini
Eser Özgün Adı: 
Biology as Ideology - The Doctrine of DNA
Yazar: 
R. C. Lewontin
Çevirmeni: 
Cengiz Adanur
insan sesi mp3
Türkçe
12 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Bilim
Seslendiren: 
Tuğba Kuş
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
03:25:57
Kolektif Kitap
1. Baskı
İstanbul
2015
108 Sayfa
ISBN: 
978-605-5029-42-5
Alındığı Kurum: 
GETEM-Kabin
Eser Boyutu: 
188,57 MB
Konusu: 
Her politik felsefe bir insan doğası teorisiyle başlamak zorundadır. İdeoloji Olarak Biyoloji, kökleri on dokuzuncu yüzyıldaki sosyal Darwinizme uzanan ve toplumun özelliklerinin, üyelerinin bi reysel özelliklerden kaynaklandığını ve bu özelliklerin de üyelerin genlerinde bulunduğunu ka bul eden sosyobiyolojiyi odağına alarak, modern bilim ideolojisinin bizi yönelttiği hatalı yolları inceliyor. Bilimin sınırlı olduğunu kabul ederek, doğanın zenginliğini yeniden keşfetmemizi ve bilimin gerçek değerini takdir etmemizi sağlıyor. Dünyanın önde gelen bilim insanlarından R. C. Lewontin yayımlandığı yıl büyük ses getiren kitabında, Stephen Jay Gould ve Peter Medawar'la aynı doğrultuda, "saf bilimin" toplumsal ve siyasi ihtiyaçlarla varsayımlar tarafından nasıl şekillendirilip yönlendirildiğini irdeliyor. "Bilim insanları, yaşama bilim insanları olarak değil, ailenin, devletin, üretken bir yapının içindeki toplumsal varlıklar olarak başlar ve doğaya toplumsal deneyimlerinin şekillendirdiği bir mercekten bakarlar... Bilim, kendinden önceki Kilise gibi, her tarihsel devirde toplumun baskın değerleriyle görüşlerini yansıtan ve perçinleyen bir toplumsal kurumdur." (Tanıtım Bülteninden)
Talep Tarihi: 
Cuma, 15 Kasım, 2019
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 22 Eylül, 2020