Rus Devlet Tarihi

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
IX. - XX. Yüzyıllar
Yazar: 
Dr. Nahide Şimşir
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
IQ Kültür Sanat Yayıncılık
2. Baskı
İstanbul
2004
230 Sayfa
ISBN: 
978-975-255-293-7
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
9,88 MB
Konusu: 
“…Elinizdeki eser IX. Yüzyıldan XX. Yüzyılın başlarına kadar Rus Devleti’ni yöneten Rurik ve Romanov hanedanları hakkında bilgi içermektedir. Kitapta Rus kelimesinin anlamı, Rusların kökenleri, Rus tarih teorileri ve tarihçileri ile ilgili yapılan girişten sonra, her iki hanedanın kronolojik olarak bütün üyeleri, siyasî, askerî , iktisadî ve kültürel faaliyetleri ile ele alınmıştır. Eserin ikinci baskısının hazırlanması esnasında konu ile ilgili hem yeni ilâveler yapılmış hem Rusya hem de Türkiye’de son yıllarda yapılan çalışmalar taranarak, güncellenmiştir. Kitap bilhassa Rus tarihi ile ilk kez tanışacaklar ve üniversite öğrencileri için ayrıntıya kaçmadan, sahanın belli başlı kaynakları da atlanmadan bir bilgi toplusu şeklinde tasarlanmıştır…”
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 18 Kasım, 2019
Tarayan: 
Ramazan Derin
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 18 Kasım, 2019