Radikal Değişimler İçin Kısa Müdahaleler

Bitirildi
Yazar: 
Kirk Strosahl, Patricia A. Robinson, Thomas Gustavson
Çevirmeni: 
Yavuz Selim Altındal
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Psikoloji
Litera Yayıncılık
1. Baskı
İstanbul
2017
344 Sayfa
ISBN: 
978-605-9925-976
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
20,56 MB
Konusu: 
Kirk Strosahl, PhD, ruh sağhğı ve madde istismarı tedavisi çevrelerinde geniş kabul görmüş olan(ACT)’in kurucularından biri- sidir. Sağlık merkezlerinde davranış sağlığı- nın dahil edilmesi ve yüksek risk taşıyan, intihar eğilimindeki hastalarla yapılan ça- lışmalarda bulgu değerlendirmesinin kulla- nımı gibi konularda sayısız eser yazmıştır. Davranış sağhğı ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin entegrasyonu alanında yaptı- ğı çalışmalar geniş yankı uyandırmıştır. Patricia Robinson, PhD, davranış sağhğı hizmetleri ile birinci basamak sağhk (BBS) hizmetlerinin entegrasyonu konusunda uz- manlaşmış bir kurumun klinik hizmetler bölümünde yöneticidir. 1990 ydında BBS temelli davramşçı sağhk hizmetleri keşfini yapan araştırma grubunda yer almıştır. Ro- binson sayısız kamu ve özel sağhk kurulu- şunda danışmanlık yapmıştır; bunların ara- sında ABD Hava Kuvvetleri ve San Fransis- co Kamu Sağlığı Departmanı da yer alır. Sa- yısız makale ve altı kitap kaleme almıştı. Thomas Gustavsson, MSc, lisanslı psiko- logdur ve İskandinavya’da psikolojik ve psi- kiyatrik hizmet sunan Psykologpartners kurumunun kurucularındandır. Sosyal hizmet görevlileri, tedavi merkezleri, ilköğ- retim okulları vb. toplum kökenli çeşitli merkezlerde danışmanlık yapmıştır. Ayrıca, geniş kapsamlı bir birincil sağlık hizmetleri sistemi dahilinde entegre ve deneye dayalı bir psikiyatrik program kuran isimlerin ön- cülerindendir.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 13 Şubat, 2020
Tarayan: 
GETEM
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 13 Şubat, 2020