Bilişsel Davranışçı Terapi

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Temel İlkeler ve Uygulama
Yazar: 
Hakan Türkçapar
insan sesi mp3
Türkçe
28 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Psikoloji
Seslendiren: 
Aslı DEMİR KARAKIŞ
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
13:11:42
Epsilon Yayınları
11. Baskı
İstanbul
2019
415 Sayfa
ISBN: 
978-605-173-453-8
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
729,32 MB
Konusu: 
“Kuramlar, fotoğraf çeken bir kameraya benzer; kameranın objektifi resmi çekerken belli bir noktaya odaklanır, diğerlerini göz ardı eder, etmek zorundadır. Kameranın açısı ne kadar genişse o kadar daha fazla öğe kapsanır. İnsan psikolojisiyle ilgili çeşitli kuramlar da böyledir. Bilişsel davranışçı terapinin bu noktadaki farkı ya da ayrıcalığı; psikoloji alanındaki çeşitli kuramlar içinde, bilimsel yöntemi psikolojiye uygulama iddiasını kendine kalkış noktası olarak benimsemesi ve bu sayede diğer kuramlardan farklılaşmasıdır. Bilişsel davranışçı kuramın bilimsel önerme ve verilere (gözlem, hipotez-hipotezin test edilmesi) dayalı olarak oluşturulması ve onu temel alması, diğer bilimsel kuramları içinde kapsayarak dışlayıcı olmaması ve psikolojideki en insana özgü yanı, yani bilişleri merkeze oturtması ve değişimde merkezi dayanak noktası yapmasında yatar. Birazdan sayfalar arasında ilerledikçe, yukarıdaki ölçütler açısından kuramları değerlendirdikçe, neden bu kitapta bilişsel davranışçı terapinin konu alındığı daha iyi ortaya çıkacaktır.” “Bilişsel davranışçı terapinin uygulama alanında diğer psikoterapilerden farklılaşan yönü yapılandırılmış bir tedavi olmasıdır. Bunun iki anlamı vardır: Birincisi bilişsel davranışçı terapi süreci, seanslar arasında yapılandırılmıştır. Terapi sürecinin genel yapısı değerlendirme, ilk psikoterapi görüşmesi, terapi süreci ve yinelemeyi önleme ve güçlendirme görüşmeleri sırasını izler. Yani süreç değerlendirme ve tedavi amaçlarının belirlenmesiyle başlar, psikoeğitim seansları ve bilişsel davranışsal müdahalelerin uygulandığı rahatsızlığa özgü tedavi protokolüyle devam eder ve sonlandırma seanslarıyla biter. Süreç bittikten sonra da gerek duyulursa güçlendirme seansları yapılır. İkinci anlamı ise her seansın kendi içinde de benzer bir yapının olmasıdır. Seanslar da aynen terapi süreci gibi kısa bir değerlendirme, amaç/gündem belirleme ile başlar. Bilişsel davranışçı müdahalelerle süre. Özet ve geribildirimle biter.” .................................................................................................................................................................... NOT: Seslendirmeler esnasında bazı ayrımlar, konu bütünlüğünün bozulmaması ve özellikle danışma seansı örneklerinde kopuklukların yaşanmaması amacıyla olması gerekenden daha uzun tutulmuştur.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 20 Şubat, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 20 Şubat, 2020