İslami Tenkid Zihniyeti ve Hadis Tenkidinin Doğuşu

Bitirildi
Yazar: 
Mehmed Said Hatiboğlu
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
islam /kültür
OTTO
2. Baskı
Ankara
2016
156 Sayfa
ISBN: 
978-605-4696-67-3
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
16,63 M
Konusu: 
İslam’ın ilk devirlerinde, sağlam bir tenkid zihniyeti vardı ve bu zihniyet cemiyete derinlemesine işlemişti. Bu zihniyetin baltalandığı zaman ve mekânlarda İslam milletlerinin de dâima seviye kaybettikleri görülmüştür. Bunun ilmî sâhadaki tezahürleri ise daha barizdir. İslam devletlerinin son asırlardaki çöküntülerinin başta gelen sebebi olarak, fikrî sâhadaki durumlarının bir sükût içinde bulunuşunu ileri sürmek, bos bir iddia olmaz. Kendi memleketimizin de umumiyetle bu hâl içinde bulunuşu, bizler için çok acı bir gerçektir. Bu eser, hadis tenkidi özelinde İslami tenkid zihniyetinin nasıl doğduğunu detaylı örneklerle ele alıp incelemektedir
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 2 Mart, 2020
Tarayan: 
GETEM
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 2 Mart, 2020