Siyasi-İctimai Hadiselerle Hadis Münasebetleri

Bitirildi
Yazar: 
Mehmed Said Hatiboğlu
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
islam /kültür
OTTO
2. Baskı
Ankara
2016
160 Sayfa
ISBN: 
978-605-4696-68-0
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
16,25 MB
Konusu: 
Bu eserde, muayyen bir devrin kaynakları ilmî tedkiklerle ele alınmaktadır. Böylece devirden devire ne gibi cereyanların doğmuş, eski fikirlere nelerin eklenmiş olduğu, daha sarih olarak ortaya konmaktadır. İslam’ın fikrî seyrini sağlam bir şekilde kavramak bakımından bu usûlün tatbiki elzemdir. Hangi asırda hangi cereyanların mevcud olduğu, bunların devirler geçtikçe ne gibi gelişmeler gösterdiği, ancak bu şekilde ortaya konabilecektir. Bu kitab, dinin siyasete âlet edilişinin bütün tarihî macerasını, ilmî tedkiklerle gözler önüne sermektedir.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 2 Mart, 2020
Tarayan: 
GETEM
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 2 Mart, 2020