Kültürel Mirasımızı Tenkid Zarureti

Bitirildi
Yazar: 
Mehmed Said Hatiboğlu
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
islam /kültür
OTTO
4. Baskı
Ankara
2015
159 Sayfa
ISBN: 
978-605-9168-11-3
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
9,37 MB
Konusu: 
On dört asırlık kültürümüzün ilmî tahlil ve değerlendirmesi yapılmadığı için Müslümanlar dinlerini tam tatbik etmeyip geri kaldıkları gibi tatbik edilmeyen İslam’ın yerini Batılı sistemler almıştır. Bu tespitlerle beraber cevabı verilmesi gereken esas mesele, Müslümanların niçin dinlerini tatbik etmemiş olduklarıdır. Acaba tatbik edecekleri İslam’ı bilmiyorlar mıydı yahut bildikleri İslam geçerliliğini kaybettiği için başka sistemlerden medet umar hâle mi gelmişlerdi? Bu kitap, İslam’ı tatbik etmenin önündeki engelleri göstermekte ve kültürel mirasımızın niçin tenkit edilerek yorumlanması gerektiğini ele almaktadır.
Talep Tarihi: 
Pazartesi, 2 Mart, 2020
Tarayan: 
GETEM
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 2 Mart, 2020