İslamdan Dönenler ve Yalancı Peygamberler

Bitirildi
Yazar: 
Bahriye Üçok
insan sesi mp3
Türkçe
15 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Seslendiren: 
Şükriye Haytural
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
04:16:21
Kırmızı Kedi Yayınları
2. Baskı
İstanbul
2019
147 Sayfa
ISBN: 
978-605-298-457-4
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
234,70 MB
Konusu: 
Her gerçek peygamberin yaşadığı devirde onu taklit eden birkaç menfaat veya şöhret düşkününün de peygamberlik iddiasında bulunduğu bir gerçektir. Özellikle tektanrılı bir dinin iyice yerleşmiş bulunmadığı bölgelerde ortaya çıkan sahte peygamberler, cahil halk kitleleri içinde kendilerine taraftar bulmakta güçlük çekmemişlerdir.   İslamiyetin yayılması ve yerleşmesi sırasında da Arabistan’ın çeşitli bölgelerinde ortaya çıkmış olan sahte peygamberler, İslamiyeti büyük güçlüklerle karşı karşıya bırakmıştır.    Bahriye Üçok, bu kitapta hicri 7. ve 11. yıllar arasında peygamberliğini ilan edenlerin izlerini sürüyor. Bunlardan Esved, Tuleyha, Secâh ve Müseylime’yi Batılı oryantalistlerin ve İslam âlimlerinin eserlerinden de yaralanarak inceliyor. İslamdan Dönenler ve Yalancı Peygamberler, dönemin toplumsal, sosyal ve ekonomik koşullarını da göz önüne alarak sahte peygamberlerin İslam tarihindeki yerini inceleyen ilk eser olma özelliğini taşıyor.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 4 Mart, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 21 Nisan, 2020