İzmir Şehri Araştırmaları

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
XVIII ve XIX. Yüzyıllar
Yazar: 
Nahide Şimşir
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
araştırma/inceleme
Post Yayın
1. Baskı
İstanbul
2017
167 Sayfa
ISBN: 
978-605-9444-14-9
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
21,87 MB
Konusu: 
Elinizdeki kitapta İzmir tarihi genel olarak özetlendikten sonra, XVIII. yüzyıl ve XIX. yüzyıllarda İzmir şehrindeki yangınlar hakkında bilgi verilmiştir. Bu yangınların halkı özellikle de esnafı ve şehirdeki etnik grupları nasıl etkilemiş olduğu üzerinde durulmuştur. Bu yangınlardan 1845 tarihli yangının sonrasında şehrin yeniden nasıl imar edilmiş olduğuna değinilmiştir. XVIII. yüzyıl Osmanlı İzmir esnafının durumu ve problemlerine ışık tutulmaya çalışılmıştır. 1845 yangın tahririne konu olan İzmir esnafı ile hurufat defterlerinde ve diğer bazı Osmanlı Arşiv vesikalarında sözü edilen esnaf mukayese edilmiştir. Böylece İzmir’in XVIII. yüzyılda olduğu gibi XIX. yüzyılın ilk yarısında da, baskın Türk özelliklerine sahip bir şehir olduğu vurgulanmıştır.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 5 Mart, 2020
Tarayan: 
GETEM
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 5 Mart, 2020