Dört Büyük Halife

Bitirildi
Eser Özgün Adı: 
Çihar-ı Yar-ı güzin
Yazar: 
Muhammed Şehid Yeşil / Ali Rıza Kaşeli
insan sesi mp3
Türkçe
36 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
İslam
Seslendiren: 
Mahri Annayeva
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
09:16:27
Merve Yayınları
1. Baskı
İstanbul
2014
360 Sayfa
ISBN: 
978-975-8524-67-9
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
509,43 MB
Konusu: 
DÖRT BÜYÜK HALİFE Dört Halife Dönemi İslam tarihinde Hz. Muhammed'in vefatından sonra halife seçilen Hz. Ebu Bekir Hz. Ömer Hz. Osman ve Hz. Ali'nin halifeliklerini kapsayan dönemdir (632-661). Bu dönemde sınırlar batıda Trablusgarp doğuda Horasan ve kuzeyde Kafkasya'ya kadar genişletildi. İslamiyet Arap yarımadası sınırları dışına taşarak Asya ve Afrika'daki çeşitli kavimlerce benimsendi. Yeni kurulan İslam devletlerinin siyasi ve hukuki temelleri atıldı. Fakat Hz. Osman ve Hz. Ali döneminde ortaya çıkan iç çekişmeler İslam dünyasını uzun yıllar derinden etkileyen mezhep ayrılıklarının ve iç savaşların başlangıcını oluşturdu. Dört Halife Dönemi İslam tarihinin Peygamber Dönemi (Asr-ı Saadet) faziletlerinin yaşatıldığı saf ve parlak bir çağ olarak kabul edilir. Dört Halife Eski Doğu'nun bütün servetlerine sahip oldukları halde sürdürdükleri sade hayatla saf Müslümanlığın örnek önderleri oldular. Bu dönemde halifeler seçimle belirlendiklerinden bu döneme "İslam Devleti'nin Cumhuriyet Dönemi" de denir.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 27 Nisan, 2020