Işık Doğudan Gelir

Bitirildi
Yazar: 
Cemil Meriç
insan sesi mp3
Türkçe
35 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Genel Bilgi
Seslendiren: 
Abdülkerim ÇELİK
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
09:56:46
İletişim Yayınları
12. Baskı
İstanbul
2018
279 Sayfa
ISBN: 
978 975 05 0624 6
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
1092,66 MB
Konusu: 
Işık Doğudan Gelir, siyasî, felsefî, dogmatik herhangi bir inancın peşinde olmayan, başka milletlere, başka fikirlere, başka düşünce ve duyma tarzlarına sonsuz bir tecessüs besleyen bir Cemil Meriç klasiği, tüm diğer eserleri gibi. Medeniyetlerin “defter-i âmâli” olan ansiklopedilerden İslâm’ın kozmolojik dok-trinlerine; İbrani edebiyatından Kitab-ı Mukaddes’e; Herbelot’nun “muhteşem abidesi” Doğu Kütüphanesi’nden, oryantalizmlerin aydınlattığı yeni medeniyetlere; Michelet’nin ve Schuré’nin “her türlü yobazlıktan uzak”, İnsanlığın Kitab-ı Mukaddesi ve Doğu Mabetleri adlı eserlerinden, Erasmus’un Cinnete Methiye’sine, başka bir deyişle Akıl’dan Cinnet’e; hermetizmden “çağdaş düşüncenin kutuplarından biri” olan İbn Haldun’a... kanatlanan ve kanatlandıran emsalsiz bir düşünce serüveni
Sisteme Giriş Tarihi: 
Pazartesi, 27 Nisan, 2020

Yorumlar

Comment: 

ağır ama çok önemli bir eser. dünya düşüncesinin ufuklarında gezdiriyor ve çok çalışmamız gerektiğini tekrardan kanıtlıyor. ağırlıklı olarak fransız kaynaklarından faydalanılmış. hem okuyup hem derin araştırmalar yapmayı gerekli kılan bir kitap. ansiklopedileri ve islam felsefesini ve medeniyetlerin cihanşümul ifadelerini gösteriyor. yer yer teknik kavramlar okumayı zorlaştırsa da yazar görevini yerine fazlasıyla getirmiş. düşündürmek...