Ali Fuat Cebesoy Bilinmeyen Hatıralar

Talep Alındı
Eser Alt Başlığı : 
Kuva-yı Milliye ve Cumhuriyet Devrimleri
Yazar: 
Osman Selim Kocahanoğlu
insan sesi mp3
Türkçe
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Anı/Mektup
Temel Yayınları
Özener Matbaası, İstanbul
2001
385 Sayfa
ISBN: 
975-410-056-X
Alındığı Kurum: 
GETEM
Konusu: 
Kuva-yı Milliye Başlarken - Misak-ı Milli ATATÜRK ve CUMHURİYET DEVRİMLERİ - Ali Fuat Cebesoy'un sağlığında yayınlanmamış anıları... - Çerkez Ethem'in bilinmeyen üç mektubu... Çerkez Ethem olayı biraz daha aydınlanıyor... - Garp Cephesi kumandanlığından Moskova Büyükelçiliğine... - Milli Mücadeleyi hazırlayan sebepler... - Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya nasıl gönderildi?.. - Atatürk Samsun'a çıkmasa ne yapacaktı? -Misak-ı Milli Kimin eseri?.. - Atatürk'e kral ol, padişah ol dediler, Cumhurbaşkanı oldu... - Atatürk ve Nazım Hikmet'in mahkumiyeti meselesi... - Milli Mücadelede Amerikan mandacılığı... - Atatürk diktatör mü, yoksa bir siyaset dehası mı?.. - Terakkiperver Fırka ve İzmir Suikastı'nın perde arkası. - Atatürk'ün kafasındaki din ve laiklik meselesi.. - Ziya Gökalp ve İnkılap hocaları... - Atatürk ile arkadaşları niçin anlaşamadılar?.. - Atatürk'ü telgraf başına çağıran Melami paşası.. - Amerikalı Prof. Frederik Latimer'e ömrünün son günlerinde Ali Fuat Cebesoy'un anlattıkları... - Ali Fuat Cebesoy'un ailesi, askeri ve siyasi kişiliği üzerine bir değerlendirme..
Talep Tarihi: 
Perşembe, 9 Nisan, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 28 Ağustos, 2020

Yorumlar

Comment: 

Ali Fuat Cebesoy Bilinmeyen Hatıralar
Kuva-yi Milliye ve Cumhuriyet Devrimleri