Bir Medeniyetin Tarihi Otağ

Bitirildi
Yazar: 
Ahmet Şimşirgil
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Kahverengi Kitap
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
35,45 MB
Konusu: 
Türklerin İslam dinine girmeleri şüphesiz dünya tarihinin en mühim hadiselerinden birisidir. Tarihin en kadim uluslarından biri olan Türkler kurdukları im- paratorluklar ile İslam öncesinde de siyasi bakımdan dünya tarihine tesir etmekte idiler. Ancak İslam’a girişleri ile birlikte sadece siyasi değil din, kültür ve medeniyet alanlarında da etkinliklerini arttırdılar. Dünyanın en görkemli devlet ve medeniyetlerini kurdular. Buna rağmen günümüzde en fazla zihinleri meşgul eden soru Türklerin İslam dairesine nasıl dâhil olduklarıdır. İlk Müslüman Türk devletinin 920’lerde ortaya çıktığı bilindi- ğine göre Türklerin Müslüman Araplarla karşılaşması iki asrı aş- mıştır. Bu iki asırda neler yaşandı? Türklerin İslam dinini kabulle- rinde neler etkili oldu? Birçok tarihi olaya mucizevî bir şekilde işaret eden Efendimiz onlar için neler söyledi? İşte İslam’ın doğuşundan muazzam büyümesine, Türklerin İs- lam’ı kabullerine ve ilk Müslüman Türk Devleti İdil Bulgarlığına kadar merak edilen nice hususları OTAĞ 1 kitabında bulacaksınız. Sonrası ise Türklerin İslam ve dünya tarihindeki muazzam rol- leri ile devam edecek...
Talep Tarihi: 
Perşembe, 16 Nisan, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 16 Nisan, 2020