Timur

Bitirildi
Yazar: 
Jean-Paul Roux
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Milliyet Yayınevi
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
57,51 MB
Konusu: 
Doğu dünyasının tarihini anlamak, Batı dünyasının tarihini anlamak kadar kölay değildir, çünkü Doğu tarihi, sanıldığın- dan daha az bilinir ve sözcük güçlükleri insanın elini kolunu bağlar. Kitabın okunuşunu ve anlaşılmasını kolaylaştırmak i- çin, Timur'un özel ve resmi hayatına giren kişileri bilerek sınırlı tutmaya çalıştım. Kitabın sonuna kronolojii ve soyağacı tablosundan başka sözü edilen aydın kişilerle sanatçıların bir listesini ekledim, doğum ölüm tarihlerini de verdim. Bu da beni adı geçen önemli kişileri, okuyucuların bu bölümde bulabileceklerini düşünerek bilmediklerini hatırlatma gibi bir duruma düşmekten kurtardı. Çok gerekli olmadığı sürece dipnotları ile ek notlar verme- meye çalıştım. Çoğu kez bulunması güç ve son derece uz- manlaşmış çalışmalara dayanarak hazırladığım bu eserde böyle bir şey yararlı olmazdı. Tarihi kaynaklar, olayları tarihlendirmek için iki takvim kulla- nırlar, Biri Çin asıllı olan On iki Hayvan takvimi ile İslam dünya- sının kabul ettiği Hicri takvimdir. Uluslararası niteliği nedeniyle ben Miladi takvimi kullandım. İslam takvimi aya dayanır ve Gregoryen takviminden daha kısadır. Bilindiği gibi bu takvim güneşe dayanır, Şayet olayın Hicri tarihi belirtilmemişse, ben onu izleyen Gregoryen takviminin birbirini izleyen iki tarihini kullandım. Örneğin 1382-1383 gibi. Timur'un ordusundan söz ederken "Timur Ordusu'' deyimini kullanacağım. Timur sadece Maveraünnehir bölgesinin hü- kümdarı iken "Maveraünnehir Ordusu'' deyimini kullanaca- ğım. İran'a hakim olup da Maveraünnehirli olmayanların da kabul edildiği ordusuna "Çağatay Ordusu" diyeceğim.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 16 Nisan, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 16 Nisan, 2020