Kadın Filozoflar 1

Bitirildi
Yazar: 
Marit Rullman
metin
Türkçe
3 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Felsefe
KABALCI YAYINLARI
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
11,26 MB
Konusu: 
Kadınlar daha antikçağda akademilerde ders veriyor, Sokrates, Montaigne ya da Voltaire gibi filozoflarla, etkin bir biçimde fikir alışverişine giriyor ve kendi özgün felsefe kuramlarını geliştiriyorlardı. Ne var ki, pek çok alanda olduğu üzere, felsefede de, yalnızca erkek temsilciler yer buldular bilim tarihinde. Bu kitapta yer alan portreler; antikçağdan Aydınlanmaya dek uzanan bir zaman kesitinde yaşamış, düşünce üretmiş, felsefe yapmış kadın filozoflar, felsefe tarihinin, başka bir deyişle bilim tarihinin bu yanlışlığını düzeltme çabasında. Kitap, pek çok resim, birincil ve ikincil kaynaklarla felsefeye ilgi duyan herkes için bir başvuru kaynağı niteliğinde.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 16 Nisan, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 16 Nisan, 2020