Atatürk'ün Not Defterleri

Bitirildi
Yazar: 
Ali Mithat İnan
insan sesi mp3
Türkçe
16 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Arastirma- İnceleme
Seslendiren: 
HÜLYA KIZILTAN
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
05:10:50
Gündoğan Yayınları
3. Baskı
Ankara
1998
203 Sayfa
ISBN: 
975-520-130-0
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
284,59 MB
Konusu: 
Bu araştırma, içerik olarak bir kişinin not defterlerini; yani özel olarak tuttuğu notları konu almaktadır. Ama bu kişi, Anadolu toprakları üzerinde yaşayan Türk Milleti'nin XX. Yüzyılın ilk yarısında, yeniden doğuşunu sağlayan onurlu bir Milli Mücadele'nin mimarı, kahramanı, önderi olursak; artık bu defterlerdeki notlar, yalnızca o kişinin değil, Türk Milleti'nin tarihini ve dolayısıyla da dünya tarihini ilgilendiren önemli belgeler niteliğine kavuşmuş olur. Atatürk'ün yazısıyla notlar aldığı ve bazen de günlük olarak tuttuğu bu defterler üzerinde yapıları çalışmalarda, her defter tek tek; içerdiği konuları, şu anki durumları ve şekilleri yönünden tanıtılmış, defterlerdeki özel konulara pek inilmeden genel bir inceleme yolu izlenerek, önemli olayları kapsayanlar, diğerlerine oranla daha detaylı şekilde ele alınmıştır.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 13 Mayıs, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 19 Kasım, 2020