Osmanlı Son Dönemi Yahudilik ve Hahambaşılık

Bitirildi
Yazar: 
Ülkühan Olgun
insan sesi mp3
Türkçe
13 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Seslendiren: 
Buğra Zayim
Giza Yayınları
1. Baskı
İstanbul
2009
157 Sayfa
ISBN: 
9 786055 916015
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
235,18 MB
Konusu: 
19. yüzyıldan yıkılışa kadar, İmparatorluk Türkiye'si içerisindeki Yahudi cemaatinin sosyal, kültürel ve ekonomik durumu, dini, toplumsal ve yönetsel örgütlenmesi bu kitabın konusudur. Yine bu örgütlenmenin temel kurumu niteliğindeki Hahambaşılık Kurumu da kitabın ele aldığı bir başka konudur. Hahambaşılığın 1835'de Osmanlı Devleti tarafından resmen tanınmasından, İmparatorluğun dağılmasına kadar geçen süreçteki gelişimi, işlevi, hahambaşılık seçimleri, atamaları, görev alanları, hahambaşıların adları ve özellikle de "Hahambaşılık Nizamnamesi" bu kitapta ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Ülkühan Olgun titiz bir arşiv taramasını ve Yahudi tarihleriyle ilgili kaynakları nesnel bir çabayla birleştirmiş, ortaya bu ilginç ve bilgi yüklü kitap çıkmıştır. Ciddi bir emek ürünü olan bu çalışma, Osmanlı Türkiyesi'nin 19. yüzyılını anlamak, çeşitli dinsel toplulukların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini kavramak açısından da önemli bir kaynaktır. Çalışma ana tema olarak bir cemaati ele almaktadır, ancak buradan hareketle genel yapıya yönelik ipuçlarına erişmek de mümkün olmaktadır. Ülkühan Olgun'un kitabı Yahudilik tarihi, mezhepleri, törenleri ve dini uygulamalarına merak duyanlar açısından da bilgi sunmakta, ilgi çekici ayrıntıları okura aktarmaktadır.
Talep Tarihi: 
Perşembe, 2 Temmuz, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 9 Temmuz, 2020