Teokrasi, Sekülerizm, Bizantinizm, Laisizm

Bitirildi
Yazar: 
Abdurrahman Dilipak
insan sesi mp3
Türkçe
33 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Arastirma- İnceleme
Seslendiren: 
Hüseyin Esad KILIÇ
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
10:21:36
Kayıt Yayınları
4. Baskı
İstanbul
2020
335 Sayfa
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
569,10 MB
Konusu: 
Laiklik bize hep “Din ve devletin ayrılığı” olarak anlatıldı. Oysa Laiklik Kilise ile devlet arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir paylaşım, mütareke, iş bölümünü ifade eden, meşruiyetini İncil’deki “Tanrının hakkını Tanrıya, Sezar’ın hakkını Sezar’a verin” diyen hükmünden alan bir kurumdu. Batıda “Kilise”den kasıt “Vatikan devleti” idi. Ve Vatikan dünyadaki tüm Katolik mirasının tek temsilcisi olan egemen bir devletti. Bu egemenlik çatışmasını sona erdirmek için ruhbanlı, Tanrı adına egemen kiliselerin siyasal egemenlerle ilişkisini düzenleyecekti.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 17 Eylül, 2020