Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı

Bitirildi
Yazar: 
A. Ferhan Oğuzkan
insan sesi mp3
Türkçe
43 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Edebiyat
Seslendiren: 
Tülay Çetin
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
13:12:36
Anı Yayıncılık
7. Baskı
İstanbul
2001
396 Sayfa
ISBN: 
975-69-56-25-9
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
1451,32 MB
Konusu: 
Birçok ülkede çocuk edebiyatı, bu yüzyılın başından beri edebiyatın özel bir alanı olarak öğretmen yetiştiren kurumların programlarına girmiş bulunmaktadır. Bu eser yüksek öğretim kurumlarında okuyan öğretmen adaylarının ve çocuk eğitimiyle ilgili uzmanlık alanlarında yetişenlerin ihtiyacı gözönünde tutularak hazırlanmıştır. Kitap beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çocuk edebiyatının tanımı, niteliği ve özelliği üzerinde durulmakta; ikinci bölümde çocukların okudukları eserler türleri bakımından incelenmekte; üçüncü bölümde dramatizasyon çalışmaları açıklanmakta, dördüncü bölümde çocuk...
Talep Tarihi: 
Pazar, 6 Eylül, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 13 Ekim, 2020