Tenin Gözleri Mimarlık ve Duyular

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Mimarlık Ve Duyular
Yazar: 
Juhani Pallasmaa
Çevirmeni: 
Aziz Ufuk Kılıç
insan sesi mp3
Türkçe
8 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Sanat
Seslendiren: 
Nasibe Nur Dündar
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
02:20:20
Yem Yayınları
4. Baskı
İstanbul
2018
87 Sayfa
ISBN: 
978-605-81191-5-4
Alındığı Kurum: 
GETEM
Eser Boyutu: 
128,50 MB
Konusu: 
YEM Yayın “Mimarlık/Kuram/Eleştiri” dizisinin ilk kitabını yayımladı. “Tenin Gözleri: Mimarlık ve Duyular” adını taşıyan kitap, Finlandiya’nın önde gelen mimar ve mimarlık kuramcılarından Juhani Pallasmaa’nın imzasını taşıyor. İlk yayımlanışından bu yana bir mimarlık kuramı klasiğine dönüşen kitaba, Steven Holl’ün “İnce Buz” adını taşıyan önsözü eşlik ediyor. Mimarlık esin verir, bağlanma yaratır, yaşamı berkitir. Peki, o halde kâğıt üzerinde ya da bilgisayar ekranında iyi görünen eskizler “ten”e büründüklerinde nasıl oluyor da bu kadar düş kırıcı olabiliyor? Juhani Pallasmaa’ya göre sorun, mimarlık pratiği ve eğitimine nüfuz etmiş olan bugünün teknoloji eksenli tüketici kültüründe görsellik alanının başatlığından kaynaklanıyor. Dünya deneyimimiz beş duyunun bileşimiyle biçimlenir, oysa çağımızda mimarlık büyük ölçüde yalnızca bir duyu –görme– gözetilerek yapılıyor. Diğer duyu alanlarının bastırılması çevremizi yoksullaştırarak yalıtılmışlık ve yabancılaşma duygusu yaratıyor. Tenin Gözleri’nin ilk yayımlanışından bu yana, hem mimarlık felsefesi hem de mimarlık öğretimi alanında bedenin ve duyuların rolüne yönelik ilgi gitgide büyüdü. Bunun üzerine yazar, çığır açan kitabını 2005’te gözden geçirip savlarını pekiştirdi. Elinizdeki bu geliştirilmiş basım, mimarlara ve öğrencilere bütüncül bir mimarlık arayışında esin kaynağı olmayı ve genel okurun dünyayı algılama biçimini zenginleştirmeyi bugün de sürdürüyor.
Talep Tarihi: 
Çarşamba, 9 Eylül, 2020
Sisteme Giriş Tarihi: 
Cuma, 11 Eylül, 2020