Yaşayan Ölü

Bitirildi
Yazar: 
Samiha Ayverdi
metin
Türkçe
1 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Din
Kubbealtı Neşriyat
3. Baskı
istanbul
2001
205 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Banu Büyükcıngıl
Eser Boyutu: 
147,70 KB
Konusu: 
"Ağacın kıvam bulması meyveyi haber vericidir; ruhun kıvam buılması da hakikatı haber vericidri. Şu halde, ruhu hakikatle kıvam bulmuş kimselerdir ki devran onlara ölümsüz bir hayat bahşediyor. Yaşayan, devam eden onlar...Ölseler de ölmeyen gene onlar!"
Sisteme Giriş Tarihi: 
Salı, 17 Kasım, 2009