İktisadi Düşünce Veya Politik İktisadın Evrimi

Bitirildi
Eser Alt Başlığı : 
Eser Özgün Adı: 
Yazar: 
Gülten Kazgan
Çevirmeni: 
insan sesi mp3
Türkçe
66 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
İktisat
Seslendiren: 
Engin Ercan
Seslendirme Süresi(sa:dk:sn): 
25:50:01
Remzi Kitabevi
0. Baskı
İstanbul
1997
448 Sayfa
ISBN: 
Alındığı Kurum: 
Altınokta Körler Derneği Kütüphanesi
Eser Boyutu: 
709 MB
Konusu: 
Bu kitap, sanayi kapitalizminin Batı Dünyasında gelişmesiyle kurulmaya başlayan iktisat teorisinin evrensel geçerliği konusundaki şüphelerimizle beraber, iktisadın, son yıllarda, matematik ve istatistik gibi yardımcı dalların etkisinde, evrensel geçerliği olan bir 'saf ilim' olmak yolunda gelişmesinin bizde yarattığı iyimserliğin etkisi altında yazılmıştır. Kitap, iktisadî düşüncenin, teorisiz öğretiden ibaret olduğu aşamadan başlamakta; ideolojik kanıtlama için teorilerin kurulduğu teorili öğretiler aşamasını uzun boylu incelemekte; ve öğretisiz nicel analiz tekniklerinin geliştirildiği nihaî aşama ile sona ermektedir. Bu aşamalar, iktisadın bir saf ilim olmak yolundaki gelişmesini çizmektedir.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 15 Temmuz, 2010