Tanrının Askerleri3

Bitirildi
Yazar: 
Nazım Tektaş
metin
Türkçe
2 Ayrım
Eser Türü: 
Kitap
Kitap Alt Türü: 
Tarih
Seslendiren: 
Tarayan : Cem Kandemir
Çatı Yayıncılık
1. Baskı
İstanbul
2007
415 Sayfa
Alındığı Kurum: 
Cem Kandemir
Eser Boyutu: 
6,06 MB
Konusu: 
Türklerin anayurdunu bir çırpıda sınırlandırabilmek mümkün değil. Dağ gibi yerinden oynamayan bir nesne değil ki, ona sabit mekân tayin edilsin. Çinlilerin anayurdunun tarifi kolay, çünkü onlar aynı coğrafya içinde vücuda gelip, gelişmişler, ikide bir vatan arama durumuna düşmemişler. Türklerin hayatı farklı. Şartları kendileri koyamadıkları için, mevcut şartlara uymaya mecbur kalıyorlar, uyamayınca da gerekli şartları haiz yeni yurtlar arıyorlardı. Yine de belirli bir ana vatan sınırı tespitiyle, oradan sağa – sola, ileri – geri hareketler takip edilecekti.
Sisteme Giriş Tarihi: 
Perşembe, 16 Aralık, 2010