Yazara Gore Listeleme

 • Voltaire
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  474,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  roman
 • Amin Maalouf
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,03 MB
  Eser Türü: Kitap
  1072 yazında, Hayyam'ın Semerkant'ında başlayan ve 1912'de Atlantik'te bit(mey)en bir serüven. Bir elyazmasının yazılışının ve yüzlerce yıl sonra okunurken onun ve İran tarihinin de okunuşunun öyküsü- tarihi. Bugünkü İran'ı anlamanın yolu.
 • George Sand
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  388,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  roman
 • George Orwell
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  489,10 KB
  Eser Türü: Kitap
  "Çok genç yaşındayken bile gözüpek ve yürekli biri olan George Orwell, önce döneminin ve ülkesinin toplumsal düzenine karşı çıktı. Büyük Rus Devrimine inandı. Trokçi'ye hayrandı. Ancak, İspanya içsavaşı sırasında Stalinistler Troçkistlere karşı tutumu, umutlarını yıktı. Bu durum ve yakalandığı hastalık, George Orwell'i Bin Dokuz Yüz Seksen Dört'ün mutlak umutsuzluğuna sürüklendi. Orwell, yapısal olarak karamsar ya da siyaset tutkunu biri değildi. İlgi alanları çok genişti. Daha az acılı bir dönemde yaşasaydı, yaşamaktan mutluluk duyardı. Ama çağımıza siyaset egemendir. Orwell, yaşadığı sürece gerçeklere bağlı kalmış, en acı dersleri bile öğrenmekten vazgeçmiştir. Ama umudunu yitirmiştir. Orwell'in çağımızın peygamberi olmasını engelleyen şey de bu olmuştur. Dünyanın bugünkü durumunda umut ile gerçeği birleştirmek belki de olanaksızdır. Durum buysa, bütün peygamberler yalancı peygamberlerdir. Orwell gibi kişiler, bence günümüz dünyasında gerekli olanın yarısını, ama ancak yarısını ortaya koymuşlardır. Öteki yarısını hala aramaktayız." BERTRAND RUSSELL
 • Paul Strathern
  metin - Türkçe
  4 Ayrım
  188,75 KB
  Eser Türü: Kitap
  ... Yaşamı skandallarla dolu bu düşünürün birçok paradoksal özellikleri vardı: Üçlü bir evliliğin rüyasını gören zahit, ahlak dersleri veren bir frengili, Bizet'i, hor gördüğü Wagner karşısında bir dev olarak kabul eden bir müzikolog, 'sarışın canavara' hayıflanan ve bütün antisemitistleri kurşunlamak isteyen biri. Böyle birisi önemsiz şeyler söyleyebilir mi? Paul Strathern'in Nietzsche'nin hayatı ve düşünceleri ile ilgili felsefi ve tarihsel araştırması, herkese 'Zerdüşt'ün yazarıyla yakından ilgilenip ilgilenmeme kararını verebilecekleri bir şans sunmakta. Bu şansı kullanın.
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  582,50 KB
  Eser Türü: Kitap
  ssk
 • Talat Paşa
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  514,00 KB
  Eser Türü: Kitap
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  155,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,52 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Derleme (Nurer Uğurlu)
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  339,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Salih Bozok, Muzaffer Kılıç, Cevat Abbas Gürer 'nin anlattıkları '30 Ağustos Hatıralarını, Ord. Prof. Enver Ziya Karal şöyle değerlendirmiştir: "26 Ağustos sabam, Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi paşalar taarruz harekâtını sevk ve idare ve takip için Kocatepe'de bulunuyorlardı. Saat 5.30'da Türk topçusu düşman mevzilerine şiddetli bir ateş açtı. Bu mevziler hakkında bir İngiliz kurmay subayı'Türkler bu mevzileri beş altı ayda düşürebilirlerse bir günde düşürdüklerini öyleyebilirler'demişti. Türk topçusunun maharetli ve kuvvetli atışı ile mevziler bir satte düştü. Bundan sonra piyade,süngü hücumlarına kalktı. Birlikler o gün akşama kadar kendilerine gösterilen hedeflere varmış bulunuyorlardı. Düşman,mevzilerden atılmıştı. 27 Ağustosta muharebeye devam edilerek düşman kuzeye atıldı. 30 Ağustosa kadar Yunan orduları güneyden ve doğudan birinci ve ikinci Türk ordularıyla kuzeyden ve güneyden de süvarilerimiz tarafından kuşatıldı. Artık düşman ordusunun İzmir'e doğru kaçmasına meydan verilmemesi işi kalmıştı." Yakın tarihimizin bu önemli anılarını okurlarımıza sunmayı bir görev sayarız.

Sayfalar