Yazara Gore Listeleme

 • Erol Güngör
  insan sesi mp3 - Türkçe
  14 Ayrım
  388 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Korkut Boratav
  insan sesi mp3 - Türkçe
  12 Ayrım
  440 MB
  Eser Türü: Kitap
  "Meslekten iktisatçı olmayan"lar hedeflenmişse de, iktisatçıların başucu kitabı olacak güçte, kalıcı bir yapıt. Tutarlı değerlendirmeler, nesnel nicel kıstaslar, dengeli iktisat-siyaset birlikteliği, duru, akıcı bir dil... Boratav'ın kitabı bugünü anlamak için son derece yararlı bir yapıt.
 • Jean Paul Sartre
  insan sesi mp3 - Türkçe
  24 Ayrım
  619 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Gül Kayacan
 • Fuat Ercan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  440 MB
  Eser Türü: Kitap
  Elimizi kolumuzu, düşünsel yeteneklerimizi bağlayan disiplinlerin sınırlandırılmış yapısına karşılık, ele alınan sosyal gerçekliği ilişki içinde olduğu diğer değişkenlerle bağlantısını kurarak analiz etmek için geliştirilen bir çerçeve, bizi hapseden çitlerden kurtaracaktır. Burada vurgulanan disiplinlerarası işbirliğine gitmek değil, amaçlanan verili disiplinlerin ötesine, yani sosyal bilimlerin araştırma nesnesi olan sosyal ilişkilerin tanımladığı gerçekliğe ulaşmaktır.
 • Tol
  Murat Uyurkulak
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  50,3 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Burak Demirtaş
  Çözüldün ve utancından ölecek haldesin. Adın, ancak dünyanın yarısı havaya uçarsa temizlenir diye düşünüyorsun. Zaten durmadan bunu planlıyorsun. Birbirinden nafile intikam planlarıyla oyalanıyorsan. Kafana kurşunu sıkana kadar da bundan başka bir şey yapacağın yok. Geçen sene aldığın o allahlık Kırıkkale tutukluk yapmazsa tabii.
 • Vedat Türkali
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  391 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Narin Alemdar
  Tek Kişilik Ölüm'de; tarihsel an'larda, o an'ları kapsayan süreçlerdeki yıkılışlara neden olan kişisel yanlışların saptanıp yansıtılmasıyla, özellikle 1940'dan sonraki TKP tarihinin önemli kesitleri alınarak bir tür eleştirel şema çıkarılmıştır.
 • Alphonse Daudet
  insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  316 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nur Akarsu
  (...) Daudet bu canlı deyişle bize her gün, her yerde rastlayabileceğimiz, orta halli, küçük, basit insanların yaşamını ve duygularını, sevinçlerini ve kederlerini, umutlarını ve korkularını ilginç ve inandırıcı ayrıntıları içinde, incelik, duyarlık ve belli belirsiz bir alayla göstermeyi başarır. Taraskonlu Tartarin de büyük ölçüde bu özellikleri taşır. Ama, burada da birtakım yaşanmış deneylerden yola çıkmış olmasına karşın, gerçekçiliği daha abartmalı, daha yüzeysel bir nitelik kazanır, alay oranı da alabildiğine artar. Başka yapıtlarında olduğu gibi bu yapıtında da Daudet'-nin anlatımı birçok sorunları çözümler, öte yandan, Daudet burada benliğinde Sancho'nun kişiliğini de barındıran bir yeni Don Kişot çizerek Fransız yazınına unutulması zor bir 'tip' kazandırır. Bu da özellikle gençlerin büyük bir hazla okudukları bu küçük yapıtı yazarın en ünlü ve en çok okunan yapıtı durumuna getirir. (Kitaptan)
 • Cengiz Aytmatov
  insan sesi mp3 - Türkçe
  8 Ayrım
  213 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Gülay Yılmaz
  Sultan murat at sevgisi üzerine yazılmış birer uzun hikâyedir.
 • Jean Ziegler
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  410 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Şule Tüzün
  Avrupa bir hayaletle yüz yüze: örgütlü suç. Bazen siyasal gücü de ellerinde tutan mafyanın örgütlenmesine ilişkin araştırmada yer alan olaylar ve çözümlemeler, olayın taraflarıyla yapılan görüşmelere ve belgelere dayanıyor.
 • Turgut Özakman
  insan sesi mp3 - Türkçe
  26 Ayrım
  528 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Levent Filyos
  Kurtuluş Savaşı Dönemini aytıntılarıyla anlatıldıgı kitaptır.

Sayfalar