Yazara Gore Listeleme

 • Doç.Dr. Leman Bilgin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  943,62 KB
  Eser Türü: Dersler
 • Ömer Zühtü Altan - Ümit Gerek - Ufuk Aydın - Dilek Baybora - Nuray Gökçek Karaca - İlhan Oral
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,08 MB
  Eser Türü: Dersler
 • Beyhan Ataç - İzzettin Önder - Salih Turhan
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,05 MB
  Eser Türü: Dersler
 • Ferruh Çömlekçi
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1003,54 KB
  Eser Türü: Dersler
 • Enver Özkalp - Çiğdem Kırel
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  842,25 KB
  Eser Türü: Dersler
 • Clifford T. Morgan
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  2,93 MB
  Eser Türü: Dersler
  “Bu kitap HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Psikoloji Bölümü’nde çalışan tüm öğretim üye ve görevlileri ile asistan ve uzmanlarının, bir ortak çalışma bilinci içinde ve Psikoloji Bölümü adına,” Kısa bir kitabın neleri kapsayabileceğine karar vermek uzun bir kitaba kıyasla daha güçtür. Bu kitapta başlıca amaç, psikologların neler düşündüklerini ya da nasıl çalıştıklarını yansıtmaktan çok, neler bildikleri konusunda açık seçik bir tablo sunmak olmuştur. İkinci olarak da psikolojiye giriş dersini alan öğrencilerin çoğunun bu konuda uzmanlaşamayacakları dikkate alınmıştır. Dolayısıyla, öğrencilerin çeşitli ilgi alanlarına ya da kendi yaşamlarına uygulayabilecekleri bilgiler kapsanmaya çalışılmıştır. Kitap aynı zamanda, başka psikoloji dersleri alacak öğrenciler için de sağlam bir temel oluşturabilecek kadar kapsamlıdır.
 • Ahmet Taner Kışlalı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  900,62 KB
  Eser Türü: Dersler
 • Eyüp BEDİR, Yusuf ALPER, Aysen TOKOL, MehmetMerve ÖZAYDIN, Banu METİN
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  536 KB
  Eser Türü: Dersler
  Sosyal Politika adlı bu çalışma; Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü ve Açıköğretim Fakültesi, Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin ders kitabı gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla hazırlanmış, kitabın içeriğinin belirlenmesi sürecinde öğrencilerin ders programları ve gereksinimleri göz önünde bulundurulmuştur.
 • Erol Eren
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,08 MB
  Eser Türü: Dersler
 • Aysu Ata
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  680,92 KB
  Eser Türü: Dersler

Sayfalar