Yazara Gore Listeleme

 • insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  50,3 MB
  Eser Türü: Dersler
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  8 Ayrım
  63 MB
  Eser Türü: Dersler
 • Murat Yayınları Komisyon
  insan sesi mp3 - Türkçe
  25 Ayrım
  319,03 MB
  Eser Türü: Dersler
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  115 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Ayşe Nurset Çiftçi
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  118 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Ayşe Nurset Çiftçi
 • Altınay Baykal, Ayşe Pınar Albayrak, Ayten Pınar, Funda Baydar, Hatice İnci, Nilgün Kındıroğlu, Selma Göksu, Sibel Ak, Suna İnce, Şebnem Akın, Zehra Esin Akın
  insan sesi mp3 - İngilizce
  13 Ayrım
  328,44 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Neriman Dinçer
 • Altınay Baykal, Ayşe Pınar Albayrak, Ayten Pınar, Funda Baydar, Hatice İnci, Nilgün Kındıroğlu, Selma Göksu, Sibel Ak, Suna İnce, Şebnem Akın, Zehra Esin Akın
  insan sesi mp3 - İngilizce
  6 Ayrım
  149,61 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Neriman Dinçer
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  61 Ayrım
  306 MB
  Eser Türü: Dersler
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  63 Ayrım
  482 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Ayşe Nurset Çiftçi
 • Zuhal Ölmez - Mustafa Kaçalin
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  5,41 MB
  Eser Türü: Dersler
  Seslendiren: Tarayan: Getem
  Önsöz Sevgili öğrenciler, Karahanlı Türkçesi ve Harezm Türkçesi gerek söz varlığı gerek ses ve yapı özellikleri gerekse bu dönemlerde verilen eserler ile Türk dili ve edebiyatının en önemli dönemlerinden ikisidir. Madeniyet sahnesinde yükselen değer îslamiyetin ilk Türkçe eseri Kutadgu Bilig (1069) pek çok yönden ilk olma özelliğini taşır. İlk aruz, ilk mesnevi, ilk siyaset-name. Türk dili, medeniyeti ve tarihi hakkında bilgiler edindiğimiz Dîvânu Lugâti’t-Türk Karahanlı Türkçesi ile yazılmış öbür önemli eserdir (1072). Karahanlı Türkçesi bölümünde bu iki eseri yakından tanıyacaksınız. Harezm Türkçesi ise Kara- hanlı Türkçesi ile Çağatay Türkçesi arasında bir geçiş dönemidir. Bu dönem eserleri, dil malzemesi açısından önem taşımaktadır. Ders kitabınızda Harezm Türkçesi eserlerinden Oğuz Kağan Menâkıbı Nehcu 1-Ferâdis, Hüsrev u Şirin, Muînü ’1-Mürîd, Kisasü ’1-Enbiyâ, Mukaddimetü ’1-Edeb adlı eserlerden seçilen örnek metinler sayesinde Harezm Türkçesinin dil özelliklerini daha iyi anlayacak; bu eserlerin kendi dönemi içinde arzettiği farklılıkları ve Türk dili tarihi içindeki yerini kavrayacaksınız.

Sayfalar