Yazara Gore Listeleme

 • Naci Hıdır Çetin
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  958,87 KB
  Eser Türü: Kitap
  Bu eserim için sekiz yıl uğraş verdim. Maksadım herkesin hakikati bilmesi ve öğrenmesi. Cenabı Hakkın emrinde birleşmesi cehalet karanlığından kurtulması ve gerçeği öğrenmesi. Bu maksatla bu yola başvurdum. Gerçeği bilmek ve doğruyu anlatmak Hakk’ın emridir ve tasavvuf da Hakk’ın emrine dayanır. Velilerimiz, erenlerimiz bunu meydana getirmek için her devirde bizlere miras bırakmışlar. Bu mirasın devamı için insanlara düşen bir insani görevdir. Bu görevi yerine getirmek, yine insana düşer. Bu kitabı okuyan öğrendiğini ve bilgisini başkalarına anlatan sevap kazanır.
 • Derleyen: Hüseyin Boy
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  5,77 MB
  Eser Türü: Kitap
  Yolunda, İşleğinde, süreğinde ve izinde olmamızın aşkı niyetiyle!.. Himmetinle Ya HASANİ SANİ Babam! O ki gönülden ikrar verdim Umut ile sevda ile Sarıldım, sığındım ve bağlandım İnandım, güvendim ve teslim oldum Yüce emri rızana, varlığına, nurluğuna Sırlığına, yarlığına ve dostluğuna
 • Başköylü Seyyid Hasan Efendi
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  2,46 MB
  Eser Türü: Kitap
  Kitap Üzerine Işık, bilgidir. Bazı bilgiler vardır ki çarpıcıdır, sudur, akıcıdır. Zor günlerden geçilmektedir. Şehirlere çıkan halkımıza karanlıklar dayatılmaktadır. Çocuk Alevilerin en değerli varlığıdır. Hakk çocukta vücut bulur... Her toplumun en dinamik kesimi gençliktir. Gençlik gelecektir. Halkımızın en değerli varlıklarına, gençlere, özellikle lise ve üniversitede okuyan gençlere elinizdeki kitap bir ışıktır. Işık, bilinçtir. Halkımızın gittiği Yol sorgu-sual üzerinedir. Sorgu-sualin ne olduğuna Mürşit/Pir işaret etmektedir. Bilgi ve bilinç Mürşit/Pir’den geliyor. O davanın sahibidir. Sırrı Hakikat Kapısı’ndan geçen Başköylü Seyyid Hasan Efendi, insan var oldukça var olacak olan Yol’u aydınlatıyor. Halkımıza ışık olsun! Yolunuz açık olsun!
 • Theodor W. Adorno
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  135,88 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Taner Gürkan
  “Sağ radikalizmin burada bahsettiğim hilelerini kati bir şekilde belirlemek, her birini sözünü hiç esirgemeden adlandırmak, eksiksiz betimlemek, her birinin içerimlerini iyice tarif etmek ve böylece kitlelere bu hilelere karşı bağışıklık kazandırmak için çaba göstermek gerekir. Çünkü nihayetinde hiç kimse aptalın teki olmak istemez. Ve bütün bunların nihayetinde devasa bir psikolojik istismar tekniği, devasa bir psikolojik kazıklama olduğu da açıkça gösterilmelidir.”   Adorno’nun bu sözleri 1967 yılına ait. “Yeni Sağ Radikalizmin Veçheleri” başlıklı konferans metninden. Bu kitaba, yakından ilgili daha erken bir konferansını, 1954 tarihli “Geçmişin İşlenmesi Ne Demektir?” metnini de ekledik. Bu iki yazısında Adorno savaş sonrası dönemde demokratik ortak temsil ile sermayenin yoğunlaşma eğilimi arasındaki yapısal karşıtlığın devam ettiğini, bu nedenle milliyetçi ve faşist hareketlerin sürdüğünü vurgular, onlardan “kendi kavramsal içeriğinin hakkını bugüne kadar tam anlamıyla verememiş bir demokrasinin yara izleri” olarak söz ederek, radikal sağ propagandanın başvurduğu hileleri ve yenilginin toplumda yol açtığı narsisist incinmenin izlerini ele alır.    Bu hikâyedeki herşey tekinsiz biçimde tanıdıktır. Uzun yıllar önce ve Alman deneyimi üzerine yapılmış bu konuşmaların günümüz için ve sadece Türkiye gibi demokrasi olmayan ülkeler için değil, Avrupa ülkeleri ve ABD için de geçerli olmasında, evet, çok ürkütücü bir yan var — ama diğer yandan bu genellik faşizmin süregiden dünya düzeninin bir ürünü olduğunu da açıkça gösteriyor.
 • Yasemin Soysal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Bağlan Büyükaltınçizme
  Bu çalışmada, etkili kilo vermenin yöntemi dışında, hayatınıza dair çok şey bulacaksınız... Hürriyet Gazetesi Bildiğiniz tüm ezberleri bozacak … Sabah Gazetesi Oku kilo ver… Habertürk Gazetesi
 • Çağlar Köksal Hüseyin Bilgin Berkay Cihan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  76 Ayrım
  1660,20 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi Gönüllüleri
  1. Cilt 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Soruları 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Soruları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve Soruları
 • Şeyda Muhammed Konyevî
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,26 MB
  Eser Türü: Kitap
  ONSOZ Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: "De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? " (Zümer; 9) hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (Sallallahıı Aleyhi VeSeilem) şöyle buyurmuştur: "İlim talep ediniz velev ki Çin 'de de olsa. Muhakkak ilim talep etmek, her müslman erkek ve kadına farzdır." (Taberani)
 • Dinçer sezgin, Kaya Öztaş
  insan sesi mp3 - Türkçe
  1 Ayrım
  50,20 MB
  Eser Türü: Tiyatro
  Seslendiren: Burhan: Rüştü Asyalı. Rıdvan: Kâzım Akşar. Mübeccel: Özlem Ersönmez.
 • Enes Baba
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  6,11 MB
  Eser Türü: Kitap
  ” Güzelliğin bir yarış olduğuna artık eminim. Bilemediğim, geride kalan mı yoksa öne geçen midir, çirkin?”
 • Sun Tzu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  186,92 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Şerife Çevik
  Çinli filozof Sun-Tzu'nun günümüzden 2.500 yıl önce yazdığı "Savaş Sanatı" adlı eser 13 bölümde toplanmış 384 savaş teorisinden oluşmaktadır. Bu teorilere temel olan ilkeler savaş alanında olduğu kadar ekonomi ve politika alanlarında da liderlere yol göstermektedir. En önemli ilkeler ise zaferin mümkün olduğu taktirde savaşsız kazanılması ile, savaş ve rekabette üstünlük kazanma yollarını bulmak için fiziki unsurları, psikolojik faktörleri ve politikayı doğru bir şekilde analiz etmektir. "Savaş Sanatı" strateji konusundaki en önemli kitaplardan birisidir. Ancak, Clausewitz'in "Savaş Üzerine" adlı yapıtı ile karşılaştırılabilir. 20.yüzyılın büyük liderlerinin çoğunun yararlandığı bu kitabın önemi, savaşla ilgili evrensel prensipleri keşfetmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Sun-Tzu o derece günceldir ki, dünyanın bütün askeri akedemilerinde her yıl sayısız seminer ve tez konusu olmaktadır. "Dolaylı Strateji" kavramını ortaya atan Liddel-Hart'da fikirlerinin özünü Sun-Tzu'ya borçlu olduğunu saklamamaktadır. Bu ciltte "Savaş Sanatı"nı TAM METİN olarak okuyabilecek ve ayrıca her bölüm ile ilgili açıklamalı yorumları bulabileceksiniz. Keza Sun-Tzu'nun yaşadığı dönem ve tarihi çerçeve konusunda da geniş bir ek bilgilenme sağlanmaktadır.

Sayfalar