Yazara Gore Listeleme

 • Sait Faik Abasıyanık
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  327 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Deniz şen
 • Dean R. Koontz
  insan sesi mp3 - Türkçe
  13 Ayrım
  366 MB
  Eser Türü: Kitap
 • Henry Cloud - John Townsend
  insan sesi mp3 - Türkçe
  8 Ayrım
  217 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Sebahat Varol İnsel
  Bu kitap, kendisini hayır diyememe özelliği içine hapseden insanlara, anlayış ve özgürlük kapısı açacaktır. Henry ve John, bizlere özgürlüğe giden yolu açtığınız için sizlere bir kez daha teşekkürler.
 • Osman Aysu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  30 Ayrım
  102 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Emel İlter
  Osman Aysu yeni romanı Sır Duvarları'nda okurlarını yakın tarihin en ilginç olaylarından birinin içine çekerken, konusunda gerçek bir usta da olduğunu kanıtlıyor. Heyecan ve macera ile dopdolu Sır Duvarları'nı gelin hep birlikte yıkalım!
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  5 Ayrım
  120 MB
  Eser Türü: Kitap
  Sofokles'in yaşamı ve yapıtları.
 • Christy Brown
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  238 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Azize Hande Çelik
  Christy Brown'ın kendi hikâyesidir. Okumayı, yazmayı, resim yapmayı ve nihayet sol ayağının parmağı ile daktilo yazmayı öğrenmek için çocukluğunda verdiği mücadeleyi anlatıyor.
 • Christy Brown
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  232 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hatice Okçu
  Christy Brown'ın kendi hikâyesidir. Okumayı, yazmayı, resim yapmayı ve nihayet sol ayağının parmağı ile daktilo yazmayı öğrenmek için çocukluğunda verdiği mücadeleyi anlatıyor.
 • Yalçın Küçük
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  868 MB
  Eser Türü: Kitap
  Rusya,İnkılaplar Devri, Sosyalizm Devri, Ekim 1917 İnkılabı, Yabancı Askeri Müdahalesi ve İç Savaş (1918-1920), Milli İktisadın Kalkınması, Sosyalist Sanayileşme ve Ziraatin Kollektifleştirilmesi SSCBinde Sosyalizm Kuruluşu (1926-1940) II. Cihan Savaşı ve SSCB.
 • Beşir İslamoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  7 Ayrım
  176 MB
  Eser Türü: Kitap
  Sünnet, sözlük itibariyle bir çok anlama gelir: İşlek ve geniş yol, adalet ve gidişat, takip edilen yol, tabiat, kanun, yaratılış, huy, yüz, şekil, çığır gibi... Ancak bütün bu sözcüklerin birleştiği özel bir sözcük olan "sünnet" vardır ki o da Allah'ın Rasulü'nün yoludur. Aslında sünnet bir davranış şekli, bir model veya örnek bir tavırdır. Ayrıca bir şeyin sürekli olması ve belli bir standart halinde olması da sünnet olarak nitelendirilebilir. BİRİNCİ BÖLÜM: SÜNNET A- SÜNNET 1- Sünnet'in terim anlamı * a -Klasik sünnet tanımları ve eksiklikleri * b- Sünnet'in yeni tanımları * c- Sünnet bir model, zihniyet ve dünya görüşüdür * d- Sünnet'in üç boyutu * e- Sünnet'in kaynağı ve Rasulullah'a ait oluşu * f- Sünnet'in ruhu B- SÜNNETİN DİNDEKİ YERİ 1- Peygamberlik müessesesi ve din * a - Kulu ve Rasulü (Abduhu ve Rasuluhu) 2- Kur'an'a göre Hz. Peygamber * a- En güzel örnek (Usvetün Hasenetün) * b- Rasulullah Kur'an'ı açıklamakla yükümlüdür. C-RASULULLAH'A İTAAT ALLAH'A İTAATTİR 1- Kur'an ve sünnet ilişkisi * a- Sünnet vahiy midir, değil midir' * b- Bize sadece Kur'an yeter mi' * c- Kur'an'cılık mı Sünnet'çilik mi' * d- Kur'an ile Sünnet'in mesajı farklı mı' 2- Sünnet ve teşri (hüküm koyma) * a- Rasulullah helal ve haram koyma yetkisine sahip midir' * b- Sünnet'e uymanın hükmü nedir' İKİNCİ BÖLÜM: SÖZLÜ SÜNNET (HADİS) 1- Hadisin sözlük ve terim anlamı 2- Ravi sayısı ve sıhhat yönünden hadislerin sınıflandırılması * a- Mütevatir hadis * b- Ahad hadis 3- Senedin durum yönünden hadislerin sınıflandırılması * a- Sahih hadis * b- zayıf hadis 4- Hadisler çerçevesinde tenkitler. * a- Hadisi anlamada hakikat ile mecazın ayırt edilmesi * b- Hadisleri tevil etmek caiz midir' * c- Hadis tenkidinin zaruriliği 5- Hadislerin doğru olarak tespiti ve değerlendirilmesi. * a- Sahabenin hadis tenkitindeki titizliği * b- Hadis metinlerini değerlendirmede temel esaslar 6- Hadis olarak uydurulan sözler ve tanıma yo
 • Mehmet Çetin
  insan sesi mp3 - Türkçe
  31 Ayrım
  996 MB
  Eser Türü: Kitap
  Modern Türk Şirinin iki yüzyıllık büyük serüveni. Tanzimattan bugüne şiirimizin geçirdiği evreler, akımlar, dönüşümler ve şairler. Türk şiirine yön veren, katkıda bulunan, yaklaşık dört yüz elli şairin iki bine yakın şiiri... Objektif, tarihsel bir perspektiften doyurucu, tekniği mükemmel bir değerlendirme... Geçmişten günümüze Türk Şiirinin keyifle izlenecek bir yol haritası... Edebiyat alanında dünden bugüne, bugünden geleceğe uzanan bir şiirler harmanı. Benzersiz bir kaynak... Dev bir antoloji....

Sayfalar