Yazara Gore Listeleme

 • Philipp Frank
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  431 MB
  Eser Türü: Kitap
  Tek cilt içinde bir araya gelmiş bu iki kitap, çağdaş dünyayla ve düşün akımlarıyla ilgilenen herkes için Türkçe'deki önemli bir eksikliği gideriyor.
 • İbrahim Canan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  14 Ayrım
  355 MB
  Eser Türü: Kitap
 • insan sesi mp3 - Türkçe
  8 Ayrım
  215 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Şerife Haltay
 • Yılmaz Karakoyunlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  8 Ayrım
  311 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Devrim Duman
  Yılmaz Karakoyunlu, İkinci Dünya Savaşı'nın önemli olaylarından birini bir edebiyat yapıtına konu edindi. Salkım Hanımın Taneleri romanında savaş yıllarında Türkiye'de iş çevrelerindeki gelişmeleri, batan ve yeni gelişen ekonomik kesimleri, Musevi kökenli tüccar ailelerini,sermayenin sınıf değiştirmesini ve bu süreçteki ahlak/kültür değişimlerini, Varlık Vergisi faciasını anlattı
 • James Joyce
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  438 MB
  Eser Türü: Kitap
  Çağdaş dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan James Joyce'un birkaç kitabı şimdiden klasikler arasında haklı yerlerini almışlardır. 1882'de Dublin'de doğup 1941'de Zurih'de ölen Joyce, orta ve yüksek öğrenimini Cizvit okullarında görmüştü. Klasik roman kalıplarına nisbeten sadık kaldığı otobiyografik ilk romanı Sanatçının Bir Genç Adam Orakak Portresi'nde eğitim yıllarına geri döner ve genç bir sanatçının Cizvitlerin katı disiplini içersinde kendi özelliğini keşfetme ve inanç sorunlarıyla boğuşma macerasını sergiler. Joyce'un başeserlerinden Dublinliler de İletişim Yayınları Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisinde yeralmaktadır.
 • Ernst Fischer
  insan sesi mp3 - Türkçe
  10 Ayrım
  362 MB
  Eser Türü: Kitap
  Christhopher Caudwell, George Thomson ve Georg Lukacs gibi düşünürler sanatın insalık tarihi içindeki evrimini ele alan araştırmalarında toplu tapınma törenlerinden, ortak üretime yönelik çalışmalardan geçerek sanatın nasıl kendi başına bağımsız bir uğraşa dönüştüğü üzerinde durmuşlar ve her biri kendi bakış açısından sanatın daha sonraki üretim düzenlerinde nasıl bir işlev yüklendiğini açıklamaya çalışmışlardı. Ernst Fischer de Sanatın Gerekliliği adlı bu yapıtında adı geçen marksist düşünürlerin eleştiri geleneğini sürdürerek benzer sorunlara çağdaş bir yaklaşımla daha büyük bir açıklık kazandırmayı deniyor. Kitapta yer alan 'Sanatın Görevi' 'Sanatın Başlangıcı', 'Sanat ve Kapitalizm', 'Öz ve Biçim' , 'Gerçekliğin Yitirilmesi ve Bulunması' gibi bölümlerde sanatın evrimi başlangıcından günümüze kadar sergilenirken, çeşitli sanatlarla değişik toplum yapıları arasındaki ilişkiler gözden geçiriliyor ve geçmişin daha sağlıklı ve işlevsel sanat yapıtlarından verilen örneklerle gelecekte sanatların ve sanatçıların topluma nasıl yön verebilecekleri, dünyayı nasıl değiştirilebilecekleri gösterilmek isteniyor. Bu arada Baudelaire, Kafka ve Brecht gibi sanatçılar her türü bağnazlıktan uzak bir bakışla yeniden değerlendiriliyor.
 • Faik Baysal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  33 Ayrım
  687 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Emel İlter
  Sarduvan, 1944 yılında yayımlandığı zaman, bir anda romancılığımızın temel taşları arasına girmişti. Ancak o yıllarda bu ilginç romanın yayımlanması pek çok sorunu da birlikte getirmişti. Yayıncılar, kitabın bazı bölümlerini sakıncalı bulmuşlar ve yayımlamaya yanaşmamışlardı. Sonunda kitaptan yüz sayfalık bir bölüm çıkarılmış ve kitap eksikli olarak yayımlanmıştı. Bu yaralı durumuyla bile Sarduvan, o günlerde büyük yankılar uyandırmış, büyük övgülerin yanı sıra, büyük tepkiler de görmüştü. Değerli romancımız Faik Baysal, romanı baştan sona yeniden gözden geçirdiği gibi, o sakıncalı bulunup atılan bölümleri de ekleyerek ilk kez Sarduvan'ına kavuşmuş oluyor. Sarduvan'ın yine büyük bir ilgiyle karşılanacağından hiç kuşkumuz yok.
 • Doğan Cüceloğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  24 Ayrım
  673 MB
  Eser Türü: Kitap
  Psikoloji alanında tanınmış bir öğretim görevlisi olan yazarın, bir öğretmen olan Arif Beyin iç çatışmalarına psikolojik yöntemlerle çözüm bulma çabalarını konu alan, çoğunlukla söyleşi şeklinde yazılmış bir kitaptır.
 • Sait Faik Abasıyanık
  insan sesi mp3 - Türkçe
  13 Ayrım
  324 MB
  Eser Türü: Kitap
  Sait Faik / Bütün Eserleri" dizisinin bu kitabında, sanatçının otuz altı hikayesini içeren ilk iki eseri biraraya getirilmiştir. Bilgi Yayınevi, Sait Faik´in gelişme çizgisini göstermek amacıyla, eserlerini ilk basılışları sırasına göre yayımlamaktadır.
 • Sait Faik Abasıyanık
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  327 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Deniz şen

Sayfalar