Yazara Gore Listeleme

 • Yeşim Türköz
  insan sesi mp3 - Türkçe
  15 Ayrım
  354MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Esra Kaynar
  Bir düşünün. Akıl, Dürtü, Sağduyu, Haset, Coşku, Vicdan ve diğerleri, toparlanıp hep birlikte bir tatile çıkıyorlar. Dolambaçlı ilişkilerinden bunalmış, şöyle rahat bir soluk almak istiyorlar. Her birinin isteği, diğerlerince engellenmeden dilediğini yapacağı hoş, özgür bir vakit geçirmek... İsmi olup da cismi olmayan bu "var"lıklar istediklerine kavuşacaklar mı? Yoksa tatilde altı gün boyunca oynadıkları "yaşam oyunları", hiç farkında olmadıkları gerçek ihtiyaçlarıyla yüz yüze gelmenin yolunu mu açacak? Büyü Dükkânı'nın yazarından iç dünyamıza bakışı oyun duygusuyla billurlaştıran yeni bir roman.
 • Boria Sax
  insan sesi mp3 - Türkçe
  7 Ayrım
  212 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Galip Kamuran Yetimoğlu
  Kargalar, köyde kentte, her yerde sürüsüne bereket dolaşırlar ama göz ucuyla bile olsa, bakışlarını bizlere nadiren çevirirler. İnsanlarla aralarında hürmetkar ama mesafeli bir ilişki vardır. Güvercinler, serçeler şehrin sokaklarında, parklarında öylesine vakit geçiriyor gibidirler, aylak aylak yiyecek kırıntıları toplarlar. Buna karşın kargalar arasında sanki daima önemli bir şeyler olmaktadır, sanki kendi hayatlarına ait bir oyun sahnelemekte gibidir. Oradan oraya uçuşurlar ve beklenmedik bir anda birbirlerine seslenirler. Peki karga nedir? Başka hiçbir hayvanın imgesi onunkinden daha basit değil. Kış göğünün beyazında açılmış kanatlar, eğik bir kafa ve uzun bir kuyruğun oluşturduğu bir siluet gözümüzde kolaylıkla canlanır. Ama her şeyi çok daha karmaşık gören bilim adamları bize kargaların Kargagiller ailesine mensup olduklarını söylüyor. Saksağan, ala karga, dağ kargası, gök nar kargası ve diğerleri gibi. Bu kitap insanlarla kargalar arasındaki ilişkiye şiir, hayvan davranışları, söylenceler, efsaneler ve görsel sanatlar üzerinden bakıyor. Kambur duruşları ve leşe düşkünlükleri yüzünden ölümün simgesi olmuşlardır, oysa kuşların pek çoğundan daha canlı ve oyuncudurlar. Ha bire kendilerini lüzumsuz oyunlara kaptırırlar, yerdeki bir dalı alır, yükselir, sonra bu oyuncağı düşürürler, sonra da yakalamak için dalışa geçerler. Uzun, güçlü bacakları üzerinde yem arayan kargalar sanki toprağın üzerinde kayıyorlarmış gibi görünebilirler. Sonra, neredeyse hiç çaba harcamadan, ara sıra kanat çırparak, birer ruh gibi havaya yükselirler. Zekaları, gagalarını çevreleyen tüyleri ve mütebbessim görünümleriyle pejmürde ve sevimli bir insana benzerler. Bazı araştırmacılar kargaların, insandan sonra, hayvanlar arasındaki en becerikli alet yapıcısı olduğuna inanmaktadır. Bir zeka işareti mi yoksa aptallık işareti mi olduğu tartışmaya açık olsa da, kargagillerin insanlarla ortak özelliklerinden biri de parlak nesnelere duydukları sevgidir. Saksağanlar ve küçük kargalar gibi daha ufa
 • Gün Zileli
  insan sesi mp3 - Türkçe
  14 Ayrım
  337 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Şafak Ergün
  İkinci Cumhuriyetin ilân edildiği 2 Nisan 2024 günü İkinci Cumhuriyet Meydanı adını alan, eski adıyla Taksim Meydanındaki, eskiden Sular İdaresinin olduğu yere dikilen, Londra'daki Big Ben'in taklidi, halkın alayla "Big Sen" dediği kule-saat 12'yi vurur ve saatin altındaki ışıklı bölmede 22 Mart 2046 tarihi 23 Mart 2046'ya dönüşür. "Evet, bize gelen haberlere göre, birkaç saat içinde, bölgemizdeki işletme ve hizmet işyerlerinin birçoğunda işçi konseyleri yönetimi devralmışlardır... Marmara Eyaleti'nin başka bölgelerinde de benzer gelişmeler olmaktadır... Öte yandan, Trakya-Rumeli Eyaletinde de bir komünal yönetim kurulduğu haberini bugün aldık. Avrupa Birleşik Devletleri'ne bağlı Balkan Federasyonu'ndaki birçok komün ve konsey girişimiyle zaten bağlarımız var... Dersim - Zaza Eyaletinde, Konya Özerk Eyaletinde, Azerbaycan Özerk bölgesinde çeşitli komünal girişimler söz konusudur..." "Hem biliyor musun?..." Deniz duraksar. Pelin sorar: "Neyi?" "Bundan yetmiş yıl kadar önce, yani daha ikinci Cumhuriyet bile kurulmadan epey önce, babamın amcası, devrimcileri ipe yollamış. Evet, idamlarında bile bulunmuş, inanabiliyor musun?" "Korkunç..." "Annem, halalarım falan, aile bireylerinin genellikle ecelleriyle gerçekleşmeyen ölümlerini bu idamlara yorarlar. Uğursuzluk, lânet gibi bir şey işte..." "Sen inanıyor musun böyle bir şeye?" "Deli misin, inanır mıyım? Ama ölümler gerçek."
 • Ayhan İnal
  insan sesi mp3 - Türkçe
  3 Ayrım
  66,5 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Ayhan İnal
  Şiirler. 64 şiir vardır içinde.
 • Gün Zileli
  insan sesi mp3 - Türkçe
  45 Ayrım
  1,16 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Gün Zileli
  1960 yılından itibaren solla içiçe yaşadım. Erdemli insanların, isimsiz kahramanların, devrime, yaşamlarını kendileri için hiçbirşey istemeden adadıklarını gördüğüm kadar, korkunç kariyer ve iktidar kavgalarına da tanık oldum. Liderlerin örgüt içi iktidar savaşları, devrimci hareketleri paramparça etti, can yoldaşı yüzlerce militanı yapay olarak birbirinden koparttı ve birbirinin can düşmanı haline getirdi. Ne yazık ki '68 nostaljisinin küllerini eşelediğimiz zaman, karşılaşacağımız acı gerçek budur. Bu yüzden, belli bir aşamada lider roller oynadığım sol hareketle içiçe geçmiş yaşamöykümün başlığı olarak, hepimizi irkilten "yarılma" sözcüğünü kullanmayı tercih ettim.
 • Themos Kornaros
  insan sesi mp3 - Türkçe
  25 Ayrım
  416 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Didem Perinçek
  Bu kitap alman faşizmine boyun eğmeyen yunan yurtseverlerin romanıdır.
 • PUBLIUS VERGILIUS
  insan sesi mp3 - Türkçe
  7 Ayrım
  106 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Didem Perinçek
  Vergilius, Sığırtmaç Türküleri'nde kendi duygularını, üzüntülerini, ayrılık acılarıın karşısındakinin dilinden söyler, kendi adına başkalarını konuşturur. Sığırtmaç Türküleri, kırlarda dolaşan, sığır güden, koyun, keçi otlatan, kaval çalan, kaval dinleyen, türkü çağıran, doğayı seven insanların karşılıklı söylenmiş türküleridir. Onlar, bugün bile, yeşilliğini, sıcaklığını korumakta, birçok ozana ışık tutmaktadır. Vergilius çağdaş Batı şiirinin öncüsüdür. Arupa insanına, özellikle Roma uygarlığının başarılarıyla övünenlere, ondan esinlendiğini ileri sürenlere, 'destan' türünün benzersiz örneklerini vermiştir. O, gördüğünü, başından geçenlerin yüreğinin derinliklerinde doğurduğu ince duyguları yakınmalı bir sesle döker ortaya. Görüeni, elle tutulur olanı, burnunda kokusu, damağında tadı kalanı, gözünde ışıyanı dile getirir. Büyük eserler, büyük yığınların özüne işleyen, onların içinden doğmuş gibi dillerinde yaşayan, söylenenlerdir. İşte Vergilius'u günümüze değin getiren onun kendi dilinde bizim ağzımızla konuşmasıdır. Sığırtmaç Türküleri günümüzün şiir anlayışına tıpatıp uygun gelen yaşam gerçekleriyle doludur.
 • Federico Garcia Lorca
  insan sesi mp3 - Türkçe
  9 Ayrım
  120 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: İpek Çavuş
  Federico Garcia Lorca'nın şiirleri
 • Dinçer Sümer
  insan sesi mp3 - Türkçe
  6 Ayrım
  97 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehtap Yeşilgül
  Dinçer Sümer, tiyatro oyunculugu ve yönetmenligi yaninda, 1970'lerden beri siir, öykü, roman ve tiyatro türündeki yapitlariyla üretkenligini sürdüren bir yazarimiz.Oyunlarinin öykü ve kisilerini, çok iyi gözlemledigi gerçek yasamdan seçiyor. Bunu yaparken de, seçtigi kisilerin sosyal yapilariyla ve çok iddiaci olmadan, sicak, duygusal bir atmosferde toplumsal sorunlara deginiyor. Onun kisileri, tanidigimiz, birlikte yasadigimiz insanlar...
 • İsmail Uyaroğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  17 Ayrım
  258 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Zehra Tüfekçioğlu
  Elinde bir hançer, geceleyin Etine yazarsın gizlice şiirlerini Bu yüzden hep kanlı kelimelerin Ve çığlık gibi derin "İsmail Uyaroğlu, şiiri gerçekten özümlemiş bir arkadaş. Süzme diyebileceğimiz bir anlatımı var. Ayrıntının şairi." Cemal Süreya Kedileri Severken Ağlayınız, İsmail Uyaroğlu'nun bugüne dek yayımladığı on bir şiir kitabını bir araya getiriyor.

Sayfalar