Yazara Gore Listeleme

 • Gustave Le Bon
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  287,00 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Meliha Beyaz
  Uygarlıkların kaynağı olan kültür, din, politik ve toplum inançlarmdaki değişimler, bilim ve tekniğin yeni buluşlarının doğurduğu yepyeni yaşama ve düşünme şekilleri, eski inançların sarsılıp kaybolmasında ve kitleler üzerinde etkin rol oynamaktadır. Çağımız insanı, düşüncelerinin ve yaşama şartlarının sürekli değiştiği bir süreçten geçmektedir. Bireylerin toplum içinde varolmak mücadelesini ve kitleler arası karmaşaların uygarlıklar üzerindeki etkilerini, ünlü Fransız sosyal psikolog ve hekim Gustave Le Bön, engin görüş ve örneklerle göstermektedir
 • Magdalen Nabb
  insan sesi mp3 - İngilizce
  3 Ayrım
  97,03 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: İsmail Aşcı
  It was a very inconvenient time for murder. Florence was full of Christmas shoppers and half the police force was already on holiday. At first it seemed quite an ordinary murder. Of course, there are always a few mysteries. In this case, the dead man had been in the habit of moving his furniture at three o'clock in the morning. Naturally, the police wanted to know why. The case became more complicated. But all the time, the answer was right under their noses. They just couldn't see it. It was, after all, a very ordinary murder.
 • Hüsnü Arkan
  insan sesi mp3 - Türkçe
  30 Ayrım
  442 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Meliha Beyaz
  “Bazen sislere gömülen, bazen de tipiyle uğuldayan ova, Palandöken’in devasa hayaleti, ağırlaşan toprak, ağaran tepeler, ağaran düzlükler, hastaların iniltisi, Nizamettin’in oradan oraya koşuşturan silueti, hayvanlarla peksimetlerini paylaşanlar, henüz ölmüş, amele mangalarının gömmesi için şosenin kıyısına bırakılmış, çarığı, kaputu yağmalanmış, ağızları, gözleri açık kalmış erler; atıştıran kar, tipiye dönen kar, kağnıların ezgisi, moraran ayaklar, bacaklar, günden güne yakınlaşan gökyüzü, beyaz, beyaz, beyaz...” Hüsnü Arkan’ın Uzun Bir Yolculuğun Bittiği Yer’i baytar yüzbaşı olarak katıldığı Sarıkamış Muharebesi’nde Ruslara esir düşen ve Rusya’da geçirdiği uzun yıllardan sonra, doğduğu İstanbul’a 12 Eylül 1980 darbesini önceleyen günlerde, yaşı yüzü aşkın bir “Büyükdede” olarak dönen Abdülhalim Bey’in hikayesi. Arkan, dört kuşağı içine alan romanında 12 Eylül 1980 öncesinin gerilimli ortamını ustalıkla yansıtıyor.
 • Abdurrahim Cabir Vada
  insan sesi mp3 - Türkçe
  37 Ayrım
  247 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hümeyra Ürün
  Abdürrahim Cabir Vada Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi adlı eserinde yakın dönem Boğaziçi ve Kanlıca hayatı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Kendi içinde iki bölüme ayrılan eserin ilk bölümünde Boğaziçi'nin iskana açılması, coğrafi özellikleri, iki yaka arasındaki muhtelif mesafeler, deniz fenerleri, akıntılar, rüzgarlar, Şirket-i Hayriye'nin kuruluş, Boğaz'a sefer yapan vapurlar, bu vapurlarda görev yapan meşhur kaptanlar gibi Boğaziçi'ni ilgilendiren her konuda malumat edinmek mümkündür. Hayatnın mühim kısmını Kanlıca'da geçiren yazar eserinin ikinci bölümünü buraya ayırmıştır. Camileri, çeşmeleri, yalıları ve mesire yerleri, semtin şahit olduğu acı ve tatlı olaylar bir Kanlıcalının dilinden okuyucuya sunulur. Kanlıca balıkçılığı bahsinde ise Boğaziçi'nde yaşayan ve avlanan balıklar ile avlanma şekilleri bütün teferruatıyla verilir.
 • Cüneyt Arcayürek
  insan sesi mp3 - Türkçe
  61 Ayrım
  1,07 GB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hakan Bayrak
  "Derin devlet nedir? Derin devlet aslında kontrgerillanın başkalaşmasıdır. Her ülkede farklı adlarla anılan örgüt, NATO tarafından organize edilir. Faaliyetleri tüm ülkelerde Başbakan ve Cumhurbaşkanı düzeyinde izlenir. Elemanları,ağırlık olarak Panama ve Amerika'da eğitim görürler. 11 Eylül sonrasında NATO tarafından revizyondan geçirilmiş ve ellerindeki teknoloji iyileştirilmiştir. Şu an kendilerine ait özel hapishaneleri de vardır." Bu örgütler; sol siyasi güçlere karşı gizli bir savaş yürüttüler... Bir dizi terörist saldırı ve insan hakları ihlallerinde yer alıp, trenlerde ve pazar meydanlarında gerçekleştirilen bombalı katliamlardan (İtalya), rejim karşıtlarına sistematik işkence uygulamasına (Türkiye), sağ kanat askeri darbelerin desteklenmesinden (Yunanistan ve Türkiye) muhalif grupların paramparça edilmesine uzanan geniş bir saldırı yelpazesinde kullanıldılar...
 • Rıza Zelyut
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  724 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nuran Abdullah
  Bu kitapla, Alevi (Bektaşi) sırrı çözüldü. Bir yaşama biçimi olan Aleviliği, konunun uzmanı Rıza Zelyut araştırdı, yazdı. Bu kitapta: Alevilik ilk kez ayrıntıyla açıklanmış, diğer kaynaklar bilimsel eleştiriden geçirilmiştir. Alevilik açıklanırken, öncelikle, yaşayan Aleviliğin yol kuralları dikkate alınmıştır. Şimdiye değin dokunulamayan, açıklanamayan konular (namaz, içki, hac vb.) Alevilik açısından ayrıntılıca çözümlenmiştir. Alevi felsefesi ve bilgi sistemi, insan anlayışı, ilk kez, bir bütün olarak derinlemesine açıklanmıştır. Aleviliğin kaynakları, tarihi, Türklerdeki hali belgelerle ve doğru biçimiyle ortaya konmuştur. Alevi Sanatı; Cem, Töreni, Semah, Müzik, Şiir örnekleriyle verilmiştir. Kitapta ayrıca, Hz. Ali ve 12 İmamlar, Kerbela Olayı, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Şah İsmail, Pir Sultan Abdal, Alevi Başkaldırıları, Alevilik Deyimleri, Yol Kuralları, Atatürk`le ilişkiler ayrıntıyla anlatılmıştır. Ve tarihi bir belge: `Alevilik Bildirgesi` Yaşar Kemal, Aziz Nesin, İlhan Selçuk, Zülfü Livaneli, Tarık Akan gibi önde gelen yazar, gazeteci ve sanatçıların imzaladıkları, Alevilerin güncel sorunlarını ve isteklerini yansıtan önemli bir belge Ek olarak veriliyor. (Arka Kapak)
 • Mustafa İslamoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  34 Ayrım
  563 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: semra elmadağ
  Elbet sözün el üstünde tutulduğu bir medeniyette, saaş kesen söz sahipleri ve sözün gücü önünde diz çöküp savaş kesen savaşçılar bulunuyordu. Fakat sözün tahtını kaba kuvvete terkettiği modern zmanlarda, sözlerin gücü savaş kesmeye yetmedi. Çünkü savaş açanlar, ne söz dinliyorlar, ne de sözün gücüne inanıyorlardı. Onlar kaba kuvvetle diz çöktürüyorlar, kaba kuvvetin önünde diz çöküyorlardı. Bir söz eri olan bu satırların sahibi de, sözün gücüne hep inandı, hala da inanıyor. Bunun içindir ki ait olduğu inanç sistemine ve onun müminlerine karşı açılan savaşı sözün gücüyle durdurmaya çaba gösterdi. Bu kitapta yer alan yazılar, işte bu çabanın hem ürünü hem tanığıdırlar.
 • Mehmet Fuat
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  339 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nadire Pınar Genç
  "Soy sanatçı, büyük sanatçı hiçbir zaman politikanın ardından gitmiyor. Bu arkadan gidişe bir süre katlansa bile, insanla insanın, insanla doğanın, insanla toplumun çatışmaları üzerine eğilmenin getirdiği sezinlemelerle, politikayı aşmaya, politikaya öncülük etmeye yöneliyor. (Ya da öylesine incelenmiş, soyutlaşmış bir sanata ulaşıyor ki, politika alanındaki düşüncelerinin gelişmelerinden aldığı etkileri yapıtlarında açıkça görmek olanaksızlaşıyor.) Propagandaya bağlanmış, propagandanın önemini anlamış kimselerin hoşlanacağı birşey değil bu, hiç değil. Politikacıların isteği günün gerektirdiği doğruları sanatçıların sanat diliyle yinelemeleri, o kadar. Bunun gerçekleşemeyeceğini nedense anlayamıyorlar. Sanatçıların başka türlü düşünmelerinden, inatçılıklarıdan, kendini beğenmişliklerinden, politikayı küçümsemelerinden gerçekleşemez, demiyorum. Politikanın iniş çıkışlarına, Machiavelli'ciliklerine ayak uydurup gene de büyük sanatçı kalınamıyor da ondan gerçekleşemez, diyorum. Sanata gerekli 'insancı duyarlık', 'derinlik' politikaya yalnız 'güçsüzlük' getiriyor, sanatçıyı ise bunların yokluğu içinde düşünemeyiz bile." -Memet Fuat
 • Melik Safi Duyar
  insan sesi mp3 - Türkçe
  19 Ayrım
  319,09 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Emine Merve Keskin
  Matematiksel Hafızayı geliştirmek için hazırlanmış bir kitap.
 • Hüner Tuncer
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  334 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Raika Füsun Umar
  Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyılın sonlarında ve 20. Yüzyılın başında Rumeli adıyla anılan Balkanlardaki topraklarını teker teker yitirme süreci işleniyor ve bu kayıpların nedenleri ortaya koyuluyor.

Sayfalar