Yazara Gore Listeleme

 • Özcan Köknel
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  30,94 MB
  Eser Türü: Kitap
  Gerçekte korkusuz insan, duygusuz ve düşüncesiz insan demektir. İnsan duygu ve düşünceden soyutlanınca, “insan“dan ve “insanlık“tan söz etmek olanaksızdır. Ancak korkunun boyutları insan yaşamını kuşatacak ölçüde artarsa, hastalığa dönüşmüş demektir. Bu kitapta, acem kılıcı gibi iki tarafı keskin korkunun beden, ruh ve toplum sağlığı için gerekli olan yönleriyle, sağlığı bozan boyutları ve bunlar arasındaki duyarlı, ince, önemli sınır anlatılmaktadır.
 • özcan Köknel
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,10 MB
  Eser Türü: Makale
 • Özcan Köknel
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,65 MB
  Eser Türü: Kitap
  ağımızda insanlararası ilişki ve iletişimin artmasına karşın, günümüz insanı yalnızdır... Korkuları, takıntıları, saplantılarıyla baş başa... Bir dağ tepesinde ya da uçurumun başında kalmışcasına da kaygılı... Yaşam boyu iyi-kötü, güzel-çirkin, doğru-yanlış ikileminin pençesindedir. Bir yandan da öteki kişilerle ilişkilerinden doğan sürtüşme ve çatışmaların bunalımını yaşar... "Kaygıdan Mutluluğa Kişilik", bir bilim adamının kaleminden büyük çoğunluğun anlayacağı bir yaklaşım ve dille yazılmış, geniş okur kitlesinin yararlanmasını amaçlayan ilginç bir yapıttır.
 • Özcan Köknel
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  913,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Dolu dolu yaşamak...Doyasıya yaşamak...Günleri binbir renkle, binbir pırıltıyla doldurmak...Güzellikleri aramak, bulmak, kendini güzelliklerle çevirip, güzellikler içinde yaşamak... Kim bunlar istemez ki aslında o kadar zor değil hayatı dolu dolu yaşamak, mutlu olmak da bir eğitim biçimi hayatta başarılı olmak , toplum içinde kabul edilir olmak nasıl bir eğitim işiyse, hayatı dolu dolu, daha renkli yaşamak da öğrenilebilinir. Hepimiz öylesine dikkatlerimizi görevlerimiz üstüne yoğunlaştırmışızdır ki, daha pırıltılı bir yaşama biçimi için kafamızı yormaz, aklımıza bile getirmeyiz ve günler birbiri ardına tek düze akar gider. Oysa görevler elbette önemli ama bir kez, yaşanacak olan yaşam da en az görevler kadar önemli. Öyleyse elele verelim ve hayatı binbir renkte yaşayabilmek için okuyalım, araştıralım hayatı dolu dolu yaşamasını bilen kişilerin deneyimlerinden yararlanarak, düş gücümüzü harekete geçirip dikkatimizi daha güzel, daha pırıltılı bir yaşam biçimi üzerinde yoğunlaştıralım. Var mısınız...?
 • Özcan Köknel
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  996,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Çağımız insanı ekonomik ve toplumsal gelişmelerin yarattığı çatışma, gelişme ve tedirginlikler nedeniyle depresyon belirtileri göstermekte ya da depresyona düşmektedir.Depresyon her on insandan birinde görülen bir hastalıktır.Yaşamdan haz ve zevk alıyor musunuz?Yaşamın anlamsız olduğunu düşünüyor musunuz?İlginizde, isteklerinizde azalma var mı?Son zamanlarda sık sık karamsar, kötümser düşüncelere dalıyor musunuz?Kendinizi, bitkin, halsiz, yorgun hissediyor musunuz?Uyku düzeninizde bozukluk var mı?İştahınız azaldı mı?Kilo kaybediyor musunuz?Bedeninizde ağrı, göğsünüzde baskı oluyor mu?Cinsel sorununuz var mı?Eğer kendinizde bu belirtilerden birkaçını hissediyorsanız, bu kitabı mutlaka okumalısınız...
 • Özcan Köknel
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  363,50 KB
  Eser Türü: Kitap
 • Özcan Köknel
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  2,67 MB
  Eser Türü: Kitap
  Kişilik yapısı ve bağımlılık Uyuşturucu kullananların dış ve iç belirtilerle anlaşılması İnsanlık tarihi kadar eski Afyon En yaygın kullanılan uyuşturucu: Esrar Bilinç sınırlarını zorlayan, sanrı yaratan doğal ve yapay maddeler Uyarıcı ve yatıştırıcı ilaçlar En eski kötü dost: Alkol Uyuşturucu kullananların tedavisi ve topluma yeniden kazandırılması Dünya hukukunda uyuşturucularla ilgili anlaşmalar ve çatışmalar Uyuşturucu madde alt kültürü, yeraltı basını ve kaçakçılık...
 • Özcan Köknel
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  1,40 MB
  Eser Türü: Kitap
  Stres yıllardır günlük yaşamımızda en sık kullandığımız sözcüklerden biri. Başında ağrı, kalp vurumunda artma, kan basıncında yükselme, midesinde yanma, soluğunda daralma, ruhsal bunalım, endişe, sıkıntı, tedirginlik, uykusuzluk gibi yakınmaları olanlara hemen strestendir deyip, kendimize göre önerilerde bulunuyoruz. Bu tür yakınmalarla hekime gidenlerin çoğu, hekimden de aynı sözcüğü işitiyor: Strestendir. Bu sözcükle sadece günlük konuşmalarda ya da hekim hasta ilişkisinde karşılaşmıyoruz. Haftalık dergilerde, günlük gazetelerde, radyoda, televizyonda, açık oturumlarda, konferanslarda, seminerlerde de en çok işlenen sağlık konusu yine stres.
 • Özcan Köknel
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  609 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Nurten Toktemir
  Gerçekte korkusuz insan, duygusuz ve düşüncesiz insan demektir. İnsan duygu ve düşünceden soyutlanınca, "insan"dan ve "insanlık"tan söz etmek olanaksızdır. Ancak korkunun boyutları insan yaşamını kuşatacak ölçüde artarsa, hastalığa dönüşmüş demektir. Bu kitapta, acem kılıcı gibi iki tarafı keskin korkunun beden, ruh ve toplum sağlığı için gerekli olan yönleriyle, sağlığı bozan boyutları ve bunlar arasındaki duyarlı, ince, önemli sınır anlatılmaktadır.