Yazara Gore Listeleme

 • İbrahim Kafesoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  39 Ayrım
  2105,35 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Hülya Yağcı
  Bu kitap Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından hazırlanan “Tarihe Ses Ver, Bir Kitap da Sen Oku” projesi kapsamında seslendirilmiştir. Konu Başlıkları: -Sultan Sancar'ın Ölümüne Kadar Harezmşahlar -Harezmşahlar Devletinin Teşekkülü: İl Arslan ve Sultan Alaü'd–Din Tekiş -Harezmşahlar İmparatorluğu -Harezmşahlar İmparatorlu–Günun Yıkılışı Moğol İstilası
 • İbrahim Kafesoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  16 Ayrım
  728,11 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Melisa Tayanç
  Devlet kuruculuk ve teşkilâtçılık kabiliyetli, bu itibarla da toleranslı nizamperver, fütûhata yatkın fakat sömürücü değil, hakikatlere açık, gerçekçi bir millet olarak tanınan Türklerin bu özellikleri düşünce sistemlerinde temellenmektedir. Türk ne herşeyi, insana sağladığı fayda derecesinde değerlendiren maddeci eski Grek gibi, ne de kâinatı meçhuller alemi sayıp çözemediği hadiseleri hemen "mucize"ye bağlayan Sâmî-İranlı-Hindli gibi düşünmektedir. Türk'ün mevcut düşünce tarzları arasındaki yeri, mutedil ölçüde akılcı-maneviyatçı olmaktır. Bu hususiyet İslâm felsefî tefekküründe mühim rol oynamış, dolayısıyla Türk kültür çevresine mensup şahsiyetler müsbet düşünce ve ilim sahasında büyük hizmetler ifa etmişlerdir. Bu ortamda, iradeyi ön safa alan ilahî emirleri akıl ve deliller ışığında kavrayan İslamî düşünce tarzının gelişmesi, zaman ve mekân şartlarını gözeten bir hukuk nizamı, eski Bozkır Türk siyasî teşeküllerinde görülen devlet anlayışı, vicdan hürriyeti ve askerî geleneklerin İslâm'la terkibi, siyasetten ilme, sanata kadar hayatın her safhasında Türk üslûplu bir İslâm anlayışını ve uygulamasını meydana getirmiştir. Bu kitap, bu sentezin tarihî sürecini özetlemektedir.
 • İbrahim Kafesoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  686,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Sultan Melik Şah
 • İbrahim Kafesoğlu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  3,88 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan:Kitap sevenler
  Her millet maddî imkânları ve manevî değerleri ile bir kültür bütünüdür. Bir millet yaşamakta ise, onun bir kültürü olacaktır. Biz de takriben 4000 yıllık tarihe sahip Türk milletinin kültürünü araştırdık. Asya bozkırlarında gerçekleştirilen bu kültürü çeşitli cepheleri ile belirtmeğe çalıştık. Kültür unsurlarının da zamanın ve çevrenin şartlarına uygun bazı değişiklikler gösterdiği, fakat ana vasıflarını daima koruduğu gerçeğinden hareket ederek yaptığımız iş, bütün yönleri ile Türk milletince ortaya konup geliştirilmiş kültürün çatısını kurmak ve onun yüzyıllarca karakterini muhafaza eden özelliklerini tesbit etmek gayretinden ibarettir. Yorumlar: Büyük tarihçimiz Kafesoğlu`nun bu baş eseri hakkında kendi söylediklerini alalım;" Her millet maddi imkânları ve manevi değerleri ile bir kültür bütünüdür. Bir millet yaşamakta ise onun bir kültürü olacaktır. Biz de, aşağı yukarı dört bin yıllık tarihe sahip Türk milletinin kültürünü araştırdık. Asya bozkırlarında geliştirilen bu kültürü çeşitli cepheleri ile belirtmeye çalıştık. Kültür unsurlarının da zamanın ve çevrenin şartlarına uygun bazı değişiklikler gösterdiği, fakat ana vasıflarını daima koruduğu gerçeğinden hareket ederek yaptığımız iş, bütün yönleri ile Türk milletince ortaya konup geliştirilmiş kültürün çatısını kurmak ve onun yüz yıllarca karakterini koruyan özelliklerini tesbit etmek gayretinden ibarettir. "Kitapta hem başlangıcından itibaren Türklerin siyasi tarihi, hem de hayatın her alanındaki kültürleri anlatılmaktadır.
 • İbrahim Kafesoğlu
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  854,41 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayıcı: Cem Kandemir
  Eski Türk dini
 • İbrahim Kafesoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  55,13 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan : Cem Kandemir
 • İbrahim Kafesoğlu
  insan sesi mp3 - Türkçe
  29 Ayrım
  803,19 MB
  Eser Türü: Kitap
 • İbrahim Kafesoğlu
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  2,67 MB
  Eser Türü: Kitap