Yazara Gore Listeleme

 • İbrahim Kiraz
  insan sesi mp3 - Türkçe
  4 Ayrım
  59,35 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Melisa İşlek
 • İbrahim Kiraz
  insan sesi mp3 - Türkçe
  35 Ayrım
  727,11 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Burhan Tunca
 • İbrahim Kiraz
  insan sesi mp3 - Türkçe
  59 Ayrım
  1,33 GB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Işık Çağar
  Nazilli'nin Piribeyli Köyü'nde 1885'te doğdu. Demircilik yapardı. Birinci Dünya Savaşı'nda kendisine karşı yapılan haksızlıktan dolayı askerden kaçtı, köyüne döndü, dağa çıkıp zeybekliğe başladı. 1919'da Yunanlılar bölgeye girince, ona haber salıp 'General' rütbesi vererek işbirlikçilik teklif etti. Efe, tüm teklifleri ret edip Yunan'la dövüşmeye başladı. Yunan silah depolarını basıp çetesini silahlandırdı. Dağları mesken tuttu. Bir çok efe, eşkıya ve eski asker onun emrine girdi. Aydın'ın doğusundaki Umurlu'ya gelerek, Milli Cephe Kumandanı Binbaşı İsmail Hakkı Bey'in komutasına baş eğdi. İşgal altındaki Aydın'a saldırdı. Yunan'ı hırpalamaya başladı. Fata, Adagide baskınlarını başardı. Denizli'yi bastı. Şehri yakmaya kalkıp, Yunan yanlısı yüz kadar kişiyi kurşuna dizdi. Emrindeki 10 bin silahlı ile bölgenin en önemli milli gücü haline geldi. 5 Ekim 1919'da 'Aydın Cephesi Umum Kuvayı Milliye Kumandanı' oldu. Tayini, Mustafa Kemal Paşa istemişti. Milli Mücadele'den sonra köyüne çekildi ve orada 1959'da öldü. Yörük Ali Efe, Gökçen Efe, Karayılan, Sütçü İmam, Şahinbey, Topal Osman gibi yurdun dört köşesindeki kahraman 'Kuvayı Milliyeciler Galerisi'nde yerini aldı. Yaptığı milli çetecilik ve düşmana baskınlar, Türk Harp Okulu'nda bir zamanlar ders olarak okutuldu.