Yazara Gore Listeleme

 • İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  6,95 MB
  Eser Türü: Kitap
 • İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  5,38 MB
  Eser Türü: Kitap
 • İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  insan sesi mp3 - Türkçe
  21 Ayrım
  416,71 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Elif Kurt
  Bu kitap Serik Kültür Sanat ve Eğitim Derneği tarafından hazırlanan “Tarihe Ses Ver, Bir Kitap da Sen Oku” projesi kapsamında seslendirilmiştir. Bir takım kara taştan ibaret sıra dağlar arasında uzun ve kavisli bir vadide olan Mekke, bütün İslâm âleminin kıblegâhı olan Beytullah'ı hâvi olduğu için mukaddes tanınmıştır. Mekke-i Mükerreme 21-30 arzı şimali ve 20-40 tûl-ı şarkide bulunup Kızıldeniz'den yüzkilometre uzaktadır. Denizden yüksekliği üçyüz altmış metredir. Biz burada Osmanlı devleti zamanındaki seyyid ve şeriflerin teşkilâtını yazmadan evvel seyyid ve şerifler hakkında kısa malûmat verecek ve sonra nakibüleşraflık denilen teşkilâtı göstereceğiz.
 • İSMAİL HAKKI UZUNÇARŞILI
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  10, 4 MB
  Eser Türü: Kitap
  “Türk Tarihinin Ana Hatları” eserinin bir parçası olmak üzere hazırlanıp 1937 de ayrı bir kitap halinde basılan bu eserin mevcudu çoktanberi tükenmişti, özellikle Üniversite Tarih öğrencilerince aranan eseri, bu ihtiyacı gidermek amaciyle, yeniden ufak tefek düzeltmeler ve birkaç resmin katılmasiyle, basmayı uygun bulduk.
 • İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,27 MB
  Eser Türü: Kitap
  MEŞHUR RUMELİ AYANLARINDAN TİRSİNİKLÎ İSMAİL, YILIK OĞLU SÜLEYMAN AĞALAR
 • İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,98 MB
  Eser Türü: Kitap