Yazara Gore Listeleme

 • İsmail Hami Danişmend
  metin
  8 Ayrım
  23,85 MB
  Eser Türü: Kitap
  Osmanlı tarihi ve tarihçiliği konusunda yerli ve tartışmasız otorite olan İsmail Hami Danişmend'in "İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi" 40 yıl aradan sonra yeni baskısıyla tarih meraklıları, öğrenciler, araştırmacılar ve tarihçilerin karşısına çıktı. Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osman Gazi'den başlayıp, son padişah Sultan Reşat'a kadar İmparatorluk tarihinde cereyan eden; Osmanlı padişahlarının saltanat ve süreleri, Kazanılan zaferler, kaybedilen savaşlar, Şehzade mücadeleleri, Yeniçeri isyanları ve sebepleri, Saray entrikalarının arka planı, Savaşlar ve Barış anlaşmalarının sonuçlarıyla, imparatorluğun siyâsî tarihine olduğu kadar; Yangın, deprem, sel felaketi, Saray ve gündelik hayat, Esnaf ve iktisadi hayata ilişkin verdiği bilgilerle Osmanlı sosyal ve toplum hayatını dair pek çok konuyu yıl, ay,hafta ve gün tarihi vererek, kronolojik olduğu kadar, detaylı bilgilerle zenginleştirerek tarihle uğraşan kişilere geniş bir perspektif kazandırmaktadır. Bu sebeple, eser sahasında halen aşılamamış, yerli ve yabancı araştırmacılar için yegane kaynak konumundadır. Tarihçi ve uzman arşivciler gözetiminde aslına sadık kalınarak, hiçbir müdahalede bulunulmadan imla ve tashihleri bir tashih grubu tarafından gözden geçirilerek yeniden yayımlanan bu eser, yeni sayfa düzeni, okunabilir punto büyüklüğü, takibi kolay Miladi ve Hicri tarihlerin kenar tığları içinde yeralması ve konularına göre sınıflandırılmış indeksiyle okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Piyasada halen kırk yıl önce yapılmış eski baskılarının korsan olarak satışta olup, mizampaj, kağıt cinsi, cilt, okunabilirlik ve baskı tekniği açısından oldukça problemli olduğuna okuyucuların dikkatini çekerken, dağıtımcı firmadan makul bir fiata tedarik edilebileceğini bildiririz.
 • İsmail Hami Danişmend
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  265,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Bizler Müslüman Türk olarak körü körüne Batılı hayranı olmaya ve kendimizi aşağılayan bir düşünce ile, geçmişte Batı Dünyasına ışık tutan Müslüman alimlerinin eserlerini görmezden gelmeye devam mı edeceğiz? Yoksa bizzat Batılı alimlerin eserlerinde görüldüğü gibi eski Grek ve Latin medeniyetlerini aşan tıp, astronomi, edebiyat, matematik, mimari ve daha birçok dallardaki asırlar süren üstünlüğümüzü ortaya koymayacak mıyız? Atalarımızı Şarklı ve Asyalı diye hor gördük. Niçin bizden önce Batılılaşmadılar diye tenkit ettik. Medeniyeti alafrangalık zannettik. İslâmiyet'e "çöl kanunu" dedik. Hacmi küçük, muhtevası büyük bir eser bize kendimizi tanıtmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nca tavsiye edilmiştir.