Yazara Gore Listeleme

 • : Ahmet Hamdi Tanpınar
  metin - Türkçe
  3 Ayrım
  2,59 MB
  Eser Türü: Kitap
  Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınarın XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi adlı kitabı YKY tarafından yayımlanıyor. Yeni bir duyuş, düşünüş ve anlatış tarzının, yeni bir dünya ve tabiat görüşünün ve insan anlayışının geldiği sancılı bir dönemin edebiyatına, onu doğuran arkaplanı da ihmal etmeden bakan XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, her şeyden evvel Türk insanında başlayan bir buhranın ve yeni ufuklar ve değerler etrafında yavaş yavaş kurulan bir iç düzenin tarihi. Yazarının olguların derinliklerine nüfuz eden kavrayışı, şaşırtıcı dikkatleri, parlak üslubu onu sıradan bir edebiyat tarihinin çok ötesine taşıyor.