Yazara Gore Listeleme

 • Fahir Armaoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  5,42 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: tarayan:Yiğit Taşdemir
  Ülkemizin siyasi tarih alanında en tanınmış isimlerinden biri olan Prof. Dr. Fahir Armaoğlu'nun (1924-1998) gene Alkım Yayınları arasında yer alan 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995) kitabının ilk ayağı olan 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914) yaşadığımız dünyanın kültürünü, tarihini, siyasi gelişmelerini en ince ayrıntılarıyla tanımak isteyenler için eşsiz bir kaynak. Prof. Dr. Fahir Armaoğlu, 1947 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. 1948 yılında aynı Fakülte'de Siyasi Tarih asistane olarak göreve başlamış ve doktorasını Ankara Hukuk Fakültesi'nde yaparak, "Seçim Sistemleri" konulu tezi ile 1953 yılında bu Fakülte'den Hukuk Doktoru ünvanını almıştır
 • Fahir Armaoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  393,40 KB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Tarayan:Cem Kandemir
  Türk-Amerikan münasebetlerinin tarihî perspektif içindeki gelişimine baktığımızda, bu münasebetleri, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi diye kronolojik bir sıra içinde ele almak makûl görünür. Fakat bu kronolojik sıralamayı sistematize ettiğimizde ise, kronolojik sıralamanın 2. Dünya Savaşı ile iki bölüme ayrıldığını da görürüz.
 • Fahir Armaoğlu
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  5,00 MB
  Eser Türü: Kitap
  1914 Yılından sonrasını ele alan eser son yüzyılın hemen hemen tüm dünya tarihi olaylarını ihtiva ediyor. 1815 Viyana kongresi, 1799 dünyasını nasıl değiştirdiyse 1. Dünya savaşı da 1815 dünyasının kurallarını o denli silkeledi. 1918′de yeni bir dünya düzeni kuruldu tâki 1939′a değin sürecek. II. dünya savaşı sonrası 20. yüzyılın kuralları kırmızı çizgilerle belirlendi. Böylece 1945′le yepyeni bir dünya kuruluyordu. 20 yüzyıl bu kurallarda oynandı ve bitti. 11 Eylül 2001′le de bu devreyi kapadık. 21. yüzyılın dünyasına girdik.