Yazara Gore Listeleme

 • Faruk Acar
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  685,00 KB
  Eser Türü: Kitap
  Çağdaş ve olgun bir toplum yapısı fertlerin birbirine karşı eşit haklara sahip olmasından geçer. Yeni Türk Medeni Kanunu kadının aile içinde olması gereken yerini sağlama yönünde çok önemli yenilikler getirmiştir. Çağdaş ve olgun bir toplum yapısı fertlerin birbirine karşı eşit haklara sahip olmasından geçer. Yeni Türk Medeni Kanunu kadının aile içinde olması gereken yerini sağlama yönünde çok önemli yenilikler getirmiştir. Bunların başında şüphesiz mali açıdan kadının korunmasına yönelik, "edinilmiş mallara katılma rejimi"nin kabulüdür. Bu çalışma da Yeni Türk Medeni Kanununun anlaşılması ve uygulanmadına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta bulunan Konulardan Bazıları: Eşin Yasal Mirasçılığının Şartları Eşin Zümre (Parantel) Sistemine Bağlı Olarak Yasal Miras Payı Eşin Yasal Miras Payının ve Saklı Payının Bulunması Katılma Alacağı Hakkı ile Miras Hakkı Arasında Farklar Örnek Olaylar
 • Faruk Acar
  metin - Türkçe
  2 Ayrım
  2,68 MB
  Eser Türü: Kitap