Yazara Gore Listeleme

 • Faruk Dilaver
  insan sesi mp3 - İngilizce
  26 Ayrım
  559,94 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Aslı KILINÇ
  “We have known each other through all of eternity. The Beloved is connected to all of us through our inner heart. So how can we be strangers when we know each other so intimately.” Have you ever looked into the eye of love? I was walking in a crowded street with my friend. Suddenly, everyone coming in the opposite direction started greeting him. I thought, “How could this happen? There is no way everyone knows him!” I started writing this book out of this curiosity. In the end, I also looked into the eye of love and became acquainted with our Beloved.
 • Faruk Dilaver
  insan sesi mp3 - İngilizce
  26 Ayrım
  1130,07 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Aslı KILINÇ
 • Faruk Dilaver
  insan sesi mp3 - Türkçe
  21 Ayrım
  825,19 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Fatih Özülker
  Bu kitabı, kimseye dinini, mezhebini öğretmek veya kimsenin tarikatını karalamak, mezhebini asimile etmek için yazmadım. Müslümanların son yıllarda mezhepçilik veya siyasal etkenlerle bölünüp parçalanması sonucu ne hâllere düştüğünü görüp, birlik ve beraberliğe bir nebze katkıda bulunabilmek için yazdım. Çünkü Müslümanların hâline çok üzülüyor, onlar için bir şeyler yapmak istiyorum. Mezhebine, tarikatına bakmadan Alevi’sini, Sünni’sini, Şii’sini, Caferi’sini çok seviyorum. İslam ülkelerinde mezhepçilik ve tarikatçılık siyasiler tarafından malzeme olarak kullanılmış, bilerek veya bilmeyerek dış devletlerin müdahale etmesine zemin hazırlanmıştır. Onlar da, demokrasi getiriyoruz, diyerek; söz konusu ülkeleri işgal edip, doğal kaynaklarını sömürmeye başlamışlardır. Aslında Allah’ımız, Kitabımız bir, Peygamberimiz bir değil mi? Birlik ve beraberlik için bu yetmez mi? Allah’a inanan, kitaba uyan, Peygamberimiz gibi dinini yaşamak isteyen herkesin hangi mezhep hangi tarikatta olursa olsun hakikati birdir. Yeter ki Sünniler gerçek Sünni, Aleviler gerçek Alevi, Şiiler gerçek Şii olsun. Mezhep ve tarikatlarını değiştirmeye gerek yok. Nerede gerçek Alevi varsa, gerçek Sünni’dir. Nerede gerçek Sünni varsa gerçek Alevi’dir. Ali’den olan Muhammed’imiz ilmin şehri, Ali kapısıdır. Durmayalım, çok geç kaldık, Ali kapısından girelim, Muhammed şehrinde buluşup kucaklaşalım.
 • Faruk Dilaver
  insan sesi mp3 - Türkçe
  2 Ayrım
  22,41 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Fatih Özülker
  Faruk Dilaver tarafından derlenen Kutsi Hadisler kitapçığı maddi ve manevi dünyanız için.
 • Faruk Dilaver
  insan sesi mp3 - Türkçe
  20 Ayrım
  282,31 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Fatih Özülker
 • Faruk Dilaver
  insan sesi mp3 - Türkçe
  22 Ayrım
  318,64 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Fatih Özülker
  “Biz ezelden aşinayız birbirimize... Nasıl olur da tanış olmayız Gönül penceresinden bakan sevdiğimize!” Siz hiç aşkın gözüne baktınız mı? Kalabalık bir yolda bir arkadaşımla yürüyordum. Birden karşıdan gelen herkes ona selam vermeye başladı. “Bu nasıl bir iş? Bu kadar insan onu tanıyamaz ki!” diye düşündüm. İşte bu kitap bu merakla başladı. Sonunda ben de aşkın gözüne baktım ve AŞİNA oldum.
 • Faruk Dilaver
  insan sesi mp3 - Türkçe
  30 Ayrım
  834,03 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Fatih Özülker
  Çocukluğumdan beri şunu yapsam, bunu da yapsam; şöyle olsam, böyle de olsam derken, güç de olsa ideallerimin bir kısmına eriştikten sonra meşguliyet uykusuna dalmış gidiyordum. Bir gün, bir trafik kazası beni ölümle karşı karşıya getirerek bu uykudan uyanmama sebep oldu. Bu uyanışla birlikte aklıma şu sorular geldi: Ölüp, yok olmaksa sonumuz, neden yaratıldık? Niçin yaşıyoruz? Yaşamanın ne anlamı var? Akıbetimiz ne olacak? Bu soruların cevabını ararken, Yüce Yaratıcı'mızın bizi bilinmek için yarattığını, O'nun buyruğuna uyduğumuz takdirde "Akıbet"imizin güzel olacağını öğrendim. Esma, Kuran ve Hadislerden olmak üzere üç kaynaktan hazırlanmış bu kitabım, siz değerli okuyucularıma, gerçeği yaşamanın nasıl mümkün olabileceğini anlatmaktadır.
 • Faruk Dilaver
  insan sesi mp3 - Türkçe
  25 Ayrım
  360,43 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Fatih Özülker
  "Ey kalbimizde olan nur, GEL! Didinmelerimin ve arzumun sonu, GEL.! Hayatımızın senin elinde olduğunu biliyorsun. Hayatı kullarına sıkıntı yapma, GEL! Ey aşk! Ey maşuk! Manaları aş ve inadı bırak da GEL! Ey Hüdhüd'lerin sahibi olan Süleyman! Lütfedip de bizi aramak üzere GEL! Ey sevmede birinci gelen kişi! Aşkın hakikati seni geçip bilinci aldı, GEL! Ruhlar senin kaybolmandan ötürü inleyip feryat etmedeler, miadını doldur da GEL! Ayıpları ört, iyilikleri saç, cömert olanların âdeti böyledir, GEL!. Farsça "GEL" nasıl derler? "Biya" mı? Ya GEL ya bizim davetimize hak ver de GEL! Geleceğin zaman muradımız ne de açılır. Gelmeyeceğin zaman da muradımız ne de kesat olur, GEL! Ey Arap'ın Kürşat'ı, Ey İran'ın Kubat'ı! Kalbimi hatıranla fethedersin, GEL!. İçim sana GEL deyicidir. Ey senin varlığından doğacak varlık, GEL! Ey benim Ay'ım! Senin için ülkeleri dolaştım. Beni ve ülkeleri çevrelediğin halde GEL! Sen, yaklaşan ve uzaklaşan güneş gibisin. Ey kullara yakın olan, GEL!.." Mevlana
 • Faruk Dilaver
  insan sesi mp3 - Türkçe
  21 Ayrım
  298,10 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Fatih Özülker
  Bu kitabımızın birinci bölümünde, ehlibeyt inancını ve felsefesini en iyi şekilde temsil ederek, bunu günümüze kadar ulaştıran, ariflerin kutbu Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve eserleri anlatılmaktadır. Hacı Bektaş Veli’yi anlamak, ülkemizde kardeşlik ve barışa hizmet etmek açısından çok önemlidir. Kitabımızın ikinci bölümünde ise peygamberimizin hanedanı olan ehlibeytten söz etmekteyiz. Ehlibeytin babası, Hz. Muhammed Mustafa’dır. Hanedanı ise, damadı Hz. Ali, kızı Hz. Fatıma ve evlatları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’dir. Peygamberimizin ehlibeytini ve onun güzel soyunu çok sevelim. Onlara saygıda kusur etmeyelim. Faruk Dilaver.
 • Faruk Dilaver
  insan sesi mp3 - Türkçe
  40 Ayrım
  628,27 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Mehmet Fatih Özülker
  Ey insanoğlu! Dur, bir düşün! Neden, niçin yaratıldı Âdem? Dünya hayatının aslı, hakikati nedir? Ölüm, yok olup gitmek midir? Yoksa ruhun bedeni terk ederek, yeni bir hayata göz açıp doğması mıdır? İbadetlerin gerçek amacı nedir? Neden namaz kılıyor, niçin oruç tutuyoruz? Rabb'ini biliyor musun? Kendini bilmeyen O'nu bilemez. Öyleyse, kendini bilmenin yolu nedir? Nefsin terbiyesi ve ruhun arınması nasıl olur? Her şeyin bir hakikati vardır. Hakikatlerin hakikatini bilmek, Hakk'ı bulmakla mümkündür. Bak, Yunus Emre nasıl bulmuş; "Hakk'ı buldum erene ermek ile Hak cemalini gördüm er yüzünü görmek ile." İşte şifre budur. Marifet Hakk'ı bilmek yeteneğidir. Marifet nasıl elde edilir? Marifet ehli Hak dostları neler yaşamış, neler söylemişlerdir? Bütün bu soruların cevaplarını, detaylarıyla bu kitapta, hakikati arayanlar için hazırlamış bulunuyoruz. Ne mutlu, hakikat yolunda marifet ehli olarak, Hakk'ı bulup O'nunla duyan, O'nunla söyleyerek gerçeği yaşayan veya yaşama arzusuyla ömrünü tüketen Salih kullara! (Tanıtım Bülteninden)

Sayfalar