Yazara Gore Listeleme

 • Franz Rosenthal
  metin - Türkçe
  1 Ayrım
  1,75 MB
  Eser Türü: Kitap
  Arapça 'ilm, İngilizcedeki "knowledge" (bilgi) ile adeta tamamen örtüşür. Bununla beraber "bilgi", "ilmin olgusal ve duygusal içeriğini bütünüyle ifade etmede yetersiz kalır. Çünkü 'ilm, İslamiyete ve Müslüman Medeniyetine, kendi farklılığını ve karmaşıklığını hakim kılmış kavramlardan biridir. Hatta Müslüman Medeniyetinde 'ilm kadar bütün yönleriyle belirleyci olmuş bir başka kavram yoktur. Bu tespit, sözgelimi tevhid "Allah'ın birliğini tanıma", ed-Din "Hakk Din" gibi Müslümanların dini hayatlarında çok etkin olan kavramlar için bile geçerlidir. Çünkü bunların hiç biri anlam derinliği ve kullanım yaygınlığı bakımından 'ilm ile eşdeğer değildir. Müslüman entelektüel hayatının, müslüman dini ve siyasi hayatının ve nihayet bir müslümanın gündelik hayatının hiç bir yönü, müslümanın en yüce değeri anlamında "bilgi"ye yönelik kuşatıcı tavra yabancı değildir.