Yazara Gore Listeleme

 • Frederic Lenoir
  insan sesi mp3 - Türkçe
  11 Ayrım
  149,07 MB
  Eser Türü: Kitap
  Seslendiren: Defne Bubik
  Evrensel Bilgeliğin Anahtarları Üzerine Aydınlatıcı Bir Anlatı Bütün inançları kapsayan, evrensel bir öğreti… Kalbe ve akla dokunan dönüştürücü bir masal... Dünyanın Ruhu'ndan ruhlarımıza fısıldanan kadim bir mesaj… Aralarında Müslüman, Yahudi, Hıristiyan ve Budist âlimlerin bulunduğu yedi kişi, yaklaşmakta olan ve bütün gezegeni etkileyecek bir felaketi sezerek Tibet dağlarındaki ücra bir manastırda bir araya gelir ve evrensel bilgeliğin anahtarlarını ergenlik çağındaki iki gence aktarmaya başlarlar. Esinlerini de İlkçağ filozoflarının adına "Dünyanın Ruhu" dedikleri şeyde, evrenin uyumunu koruyan iyi niyetli güçte bulurlar. Böylece, dogmatik inanışları bir yana bırakarak yaşamayı sağlayacak ruhani bir hümanizmin yalın ve somut yolunu açmaya girişirler. Mesajları en temel sorulara yanıt vermektedir: Varoluşumun anlamı nedir? Yaşamda nasıl mutlu ve başarılı olabilirim? Vücudumun ve ruhumun isteklerini nasıl birbiriyle uyumlu hale getirebilirim? Kendimi tanımayı ve yaratıcı potansiyelimi gerçekleştirmeyi nasıl başarabilirim? Korkudan sevgiye nasıl geçerim ve dünyanın değişmesine nasıl katkıda bulunabilirim? "Frédéric Lenoir idealleri olmayan bir yüzyılın mutlak susuzluğunu dindirmek için, iyiliğe yol açan en önemli gerçekleri ortaya çıkarmaya çabalayan öğretileri gözden geçiriyor. Eğer bu amacında bu kadar başarılı oluyorsa, bu, niyetinde samimi olmasındandır. Kişisel arayışı okurlarının arayışıyla örtüşüyor." -Christian Makarian, L'Express- "Frédéric Lenoir heyecan verici bir pedagog. Yakıcı bir anlam arayışından harekete geçerek, bütün ruhani pratiklerin bir arada bulunabildiği ve hepimizi çevreleyen büyük gizemi anlamlandıran karma bir inanç görüşü geliştirmiş." -Patrick Williams, Elle- "Kitapları başarılı oluyor ve giderek artan maneviyat ihtiyacını gözler önüne seriyor." -Adeline Fleury, Le Journal Du Dimanche-